Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2019-01-25 - 670

Хийж гүйцэтгэх ажил...

Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2018-09-24 - 704

Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө...


Хэрэгцээт веб линк