Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

Орхон аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч Даваасүрэнгийн Ариунцэцэг

 

 

 • 1989 онд МУИСургуулийг  төгссөн. 2000 онд МУИС-д Хууль зүйн магистрийн зэрэг хамгаалсан.
 • Эрх зүйч мэргэжилтэй, Хууль зүйн ухааны магистр зэрэгтэй.
 • 1990.02.13-1993.07.15 өдөр хүртэл Булган аймгийн Хэсгийн шүүхэд шүүгч
 • 1993.07.15-1998.04.29 өдөр хүртэл Орхон аймаг дахь Сум дундын шүүхэд шүүгч
 • 1998.04.29-2007.05.27 өдөр хүртэл  Орхон  аймгийн шүүхэд шүүгч
  2007.05
  .27-2013.12.18 өдөр хүртэл Орхон аймаг дахь Сум дундын шүүхийн Ерөнхий шүүгч
 • 2013.12.18-2015.06.30 өдөр хүртэл Сум дундын 14-р шүүхийн шүүгч
 • 2015.07.01-2017.05.12 өдөр хүртэл Орхон аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч
 • 2017.05.12 өдрөөс Орхон аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчээр тус тус ажиллаж байна.

 

Хэрэгцээт веб линк