Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

Орхон аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Жавзмаа овогтой Байгалмаа

  • 2000 онд МУИС-н ХЗДС-ийг төгссөн Эрх зүйч мэргэжилтэй, хууль зүйн ухааны магистар
  • 1987-1991 Дорноговь аймгийн прокурорт зарлага.
  • 1991-1996 Дорноговь аймгийн шүүхэд  нарийн бичгийн дарга
  • 2000-2002 Сэлэнгэ аймгийн шүүхийн нарийн бичгийн дарга
  • 2002-2004 Сэлэнгэ аймгийн гаалийн газарт бичиг хэргийн ажилтан
  • 2004-2011 Сэлэнгэ аймгийн шүүхэд шүүгчийн туслах
  • 2011-1 сараас Архангай аймаг дахь Сум дундын шүүхэд шүүгч
  • 2012-11 сараас 2013.12.18 хүртэл Орхон аймгийн Сум дундын шүүхийн шүүгчээр
  • 2013.12.18-ны өдрөөс Сум дундын 14-р шүүхийн шүүгч
  • 2015-07-01 өдрөөс Орхон аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр тус тус ажиллаж байна.

Хэрэгцээт веб линк