Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

Орхон аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Шараа овогтой Эрдэнэцэцэг

 • 1982 онд Хуль цаазны дунд сургууль,
 • 1998 онд МУИС-ийг тус тус төгссөн. Эрх зүйч мэргэжилтэй, Хуульч. 
 • 2008 онд БНХАУлсын Ардын дээд шүүхийн дэргэдэх Хуульчдийн акедимид суралцаж мэргэжил дээшлүүлсэн.
 • 1982.08.01-нээс 1982.11.01 хүртэл Хөвсгөл аймгийн АДХГЗ-ны Хуулийн хэлтэст Кодификаторч
 • 1982.11.01-нээс 1986 он хүртэл Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох суманд Хөдөлмөр нийгэм хангамжийн  байцаагч
 • 1986-1988  онд Эрдэнэт хотын шүүхэд Нарийн бичгийн дарга
 • 1988-1992 онд  Эрдэнэт хотын ОСНААГазарт  байцаагч,
 • 1992.10.15-наас 1998.04.29 хүртэл Орхон аймгийн шүүхэд нарийн бичгийн дарга
 • 1998.04.29-ний өдрөөс 2013.12.18 өдөр хүртэл Орхон аймаг дахь Сум дундын шүүхэд шүүгчээр
 • 2013.12.18-ны өдрөөс Сум дундын 14-р шүүхийн шүүгч
 • 2015-07-01 өдрөөс Орхон аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр тус тус ажиллаж байна.

Хэрэгцээт веб линк