Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

Орхон аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Лхагвасүрэн овогтой Ариунцэцэг

Боловсролын байдал:

  • 1994 онд Улаанбаатар хот Өсвөрийн зохион бүтээгчдийн төв сургууль 
  • 1998 онд Шинжээч-XXI Нийгэм Эдийн Засгийн Дээд Сургууль
  • 1999 онд МУИС-ийн ХЗСургууль Эрх зүйч мэргэжилтэй, Хуульч,  Хууль зүйн магистр
  • 1998 оноос 2001 он Шинжээч -XXI Нийгэм Эдийн Засгийн Дээд Сургуульд багш
  • 2001-2002 онд Орхон аймгийн шүүхэд шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга
  • 2002-2006 онд Орхон аймгийн ТЗУХТөвд сургалт, эрдэм шинжилгээ хариуцсан ажилтан
  • 2009.08.03-2009.12.31 Орхон аймгийн ЗДТГазарт эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан ажилтан
  • 2010-2014 онд Орхон аймгийн тойргийн нотариатч
  • 2014-2015 онд Cум дундын 14-р шүүхийн шүүгч
  • 2015 оны 07 сараас Орхон аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр тус тус ажиллаж байна.

 

Хэрэгцээт веб линк