Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

Орхон аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Рагчаа овогтой Үүрийнтуяа

Боловсролын байдал:

  • 1985-1995 онд Эрдэнэт хотын 10 жилийн 1 дүгээр сургуульд сурч 10 жилийн 8 дугаар сургууль төгссөн.
  • 1995-1999 онд Отгонтэнгэр Их сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн.
  • 2012 онд Отгонтэнгэр Их сургуулийн магистр төгссөн.

Ажилласан байдал:

  • 2002 оны 09 дүгээр сараас Орхон аймгийн Сум дундын шүүхэд шүүгчийн туслах, нарийн бичгийн даргаар ажилласан.
  • 2007 оны 05 дугаар сараас Увс аймаг дахь Сум дундын шүүхэд шүүгчээр ажиллаж байсан.
  • 2012 - 2013 онд Орхон аймаг дахь Сум дундын шүүхэд шүүгчээр
  • 2013.12.18-ны өдрөөс Сум дундын 14-р шүүхийн шүүгч
  • 2015-07-01-ны өдрөөс Орхон аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр тус тус ажиллаж байна.

Хэрэгцээт веб линк