Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

Өргөдөл гаргах загвар

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛД ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ НЬ

 

Өргөдөл гаргагч: ...........................овогтой ...............................  рд: .............................

ХАЯГ: Орхон аймгийн........................сумын ......................багийн ..........................тоот

Утас:...........................

Уригдагч тал: .................................овогтой ...............................  рд: .............................

ХАЯГ: Орхон аймгийн........................сумын .................... багийн ..........................тоот

Утас:............................

            Маргааны агуулга:..................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

            Маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журмаар шийдвэрлүүлэх хүсэлтэй байгаа тул энэхүү өргөдлийг гаргаж байна.

Өргөдөлд хавсаргасан баримт.

1...................................................

2...................................................

3. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

Бүгд..... хуудас баримт хавсаргав.
 

Өргөдөл гаргасан..............................................

 

 

Өргөдөл 2 хувь

Улсын тэмдэгтийн хураамж Төрийн банкны 130000801681 тоот дансанд 30,000 төгрөг,

Гэрлэлтийн баталгааны хуулбар,

Хүүхдүүдийн гэрчилгээний хуулбар,

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

Хэрэгцээт веб линк

  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00