Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039

Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн танилцуулга 2019он

2016 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн “Шүүх байгуулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль”-иар нутаг дэвсгэр, засаг захиргааны харъяаллаар Орхон аймгийн нутаг дэвсгэрийн бүх нэгжийг хамарсан Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх болон өөрчлөгдөн байгуулагдсан.

    Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 172 дугаар зарлигаар З.Хосбаяр "Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх"-ийн ерөнхий шүүгчийн, 2016 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн 67 дугаар зарлигаар  С.Цэцэгмаа, 2018 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 157 дугаар зарлигаар С.Уранчимэг  нарыг "Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх"-ийн шүүгчийн албан тушаалд томилсон. Тус шүүхийн шүүгчийн туслахаар Ч.Буяндэлгэр, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн даргаар Т.Баялаг нар ажиллаж байна.

 

Хэрэгцээт веб линк