Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Чиглэл

д/д

Хийж гүйцэтгэх ажил

 

Хариуцах албан тушаалтан

Хугацаа

Биелэлт

 

Удирдлага, зохион байгуулалтын чиглэлээр

 

1

 

2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг шүүгчдийн зөвлөгөөнөөр хэлэлцүүлэн батлах

Ерөнхий шүүгч

01 дүгээр сард

       

 

 

 

2

 

Шүүх хуралдаан даргалагчийн дарааллыг тогтоох, эрүүгийн хэрэг, зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэх шүүгч болон шүүх бүрэлдэхүүнээр шийдвэрлэх хэрэгт оролцох шүүгчийг томилох дарааллыг тогтоох, шүүхэд өргөдөл, гомдол, хүсэлт хүлээн авах, шүүгчид хуваарилах журмыг батлах тухай

 

Ерөнхий шүүгч

 

01 дүгээр сард

        

 

 

3

 

Шүүхийн дотоод ажлын зохион байгуулалт, дотоод журмыг Тамгын газартай хамтран шинэчлэн батлах

 

Ерөнхий шүүгч

 

01 дүгээр сард

 

 

Шүүн таслах ажиллагаа, хэргийн хөдөлгөөний чиглэлээр

 

1

 

Шүүхээр шийдвэрлэгдсэн эрүүгийн болон  зөрчлийн хэргийн судалгаа хийж, анхаарах асуудлын талаар ярилцлага зохион байгуулах

 

 

Ерөнхий шүүгч, шүүгч нар

 

Хагас жил тутам

 

 

2

 

Улсын Дээд Шүүхээр шийдвэрлэгдсэн хэргийн талаар мэдээлэл хийж, ярилцлага зохион байгуулах

 

Ерөнхий шүүгч, шүүгч нар

 

Тухай бүрт

        

 

 

 

3

 

Шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга нарын бүртгэвэл зохих бүртгэл, нэгдсэн системийн ашиглалтын байдалд хяналт тавих

 

 

Шүүгч нар

 

Хагас жил тутам

      

 

Шүүхийн үйл ажиллагаа нээлттэй ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх чиглэлээр

 

 

1

 

 

Шүүхийн шийдвэрийг Shuukh.mn сайтад тогтмол байршуулах

 

 

Шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

 

Тухай бүрт

 

 

2

 

Шүүхийн талаарх мэдээ мэдээлэл, үйл ажиллагааг шүүхийн вэб сайтад тогтмол мэдээлэх

Шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга, мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн

 

 

Тухай бүрт

 

 

3

 

Шүүхийн мэдээллийн самбарыг тогтмол шинэчлэх

 

 

 

 

Шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

 

Тухай бүрт

.

 

 

Мэдлэг, мэргэшлээ дээшлүүлэх чиглэлээр

 

1

 

Шүүгч, ажилтнууд мэргэшил дээшлүүлэх, багц цаг олгох сургалтанд бүрэн хамрагдах

 

Ерөнхий шүүгч, шүүгч, шүүгчийн туслах, нарийн бичгийн дарга нар

 

Тухай бүр

  •  

 

2

 

Шүүгч, шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга нарыг гадаад дотоодын сургалтанд хамруулах

 

Ерөнхий шүүгч,

Тамгын газрын дарга

 

 

Жилдээ

 

 

 

3

 

Шинээр батлагдсан хууль тогтоомж, нэмэлт өөрчлөлтийг шүүгч нарт нэн даруй олшруулж хүргүүлэх

 

Шүүгчийн туслах

 

Тухай бүрт

        

 

Бусад

 

1

 

Шинэ мэдээ, мэдээлэл, цаг үеийн асуудлаар ярилцлага зохион байгуулах

 

 

Ерөнхий шүүгч

 

 

Тухай бүр

          

 

 

2

 

Орхон аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч нартай чөлөөт уулзалт ярилцлага зохион байгуулах

 

 

Ерөнхий шүүгч, шүүгч нар

 

Хагас жил тутам

 

 

 

3

 

Аймгийн Прокурорын газрын прокурор, Цагдаагийн газрын холбогдох албан тушаалтан, Орхон аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч нартай Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль болон бусад асуудлын талаар ярилцлага зохион байгуулах

 

 

 

Ерөнхий шүүгч, шүүгч нар

 

  

Жилдээ

 

 

4

 

Шүүхийн тамгын газартай хамтран шүүхийн захиргааны ажилтнуудад сургалт зохион байгуулах

 

Ерөнхий шүүгч, шүүгч нар

 

Жилдээ

 

 

5

 

Шүүгч, ажилтнуудын чөлөөт цагийг үр дүнтэй өнгөрүүлэх зорилгоор шүүхийн нэрэмжит спортын болон бусад тэмцээн, уралдаан зохион байгуулах

 

 Шүүгч, шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

 

Улирал бүрт

 

 

 

                  а/ “Эссэ” бичлэгийн уралдаан

Шүүгч С.Цэцэгмаа

1 дүгээр улиралд

 

 

                          б/ “Ширээний теннис”-ний тэмцээн

Шүүгч С.Уранчимэг

2 дугаар улиралд

 

     в/ “АХА-АСТ” тэмцээн

Нарийн бичгийн дарга

3 дугаар улиралд

 

                    г/ “Сагсан бөмбөг”-ийн тэмцээн

Шүүгчийн туслах

4 дүгээр улиралд

 

 

6

 

 

Зарим шүүхийн үйл ажиллагаатай танилцаж туршлага судлах

Ерөнхий шүүгч, шүүгч нар, шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

 

 

Жилдээ

 

 

 

7

 

 

Байгалийн үзэсгэлэнт газраар аялах /Өмнөговь, Дорноговь аймаг/

 

Ерөнхий шүүгч, шүүгч, шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

 

 

 

Жилдээ

 

 

8

 

Шүүхийн “Хуримтлалын сан” бүрдүүлэх

 

Шүүгч С.Уранчимэг

 

 

Жилдээ

 

 

9

 

“Сайн үйлсийн аян“ зохион байгуулах

Шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

 

Хагас жил тутам

 

 

10

 

“Хөдөлгөөн-эрүүл мэнд” хөтөлбөр хэвшүүлэх 

 

 

Шүүгч С.Уранчимэг

 

Долоо хоног бүрийн 1,3,5 дахь өдрүүд

 

 

11

 

“Монос цэцэглэх цагаар”

явган аялал зохион байгуулах

Ерөнхий шүүгч, шүүгч, шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

 

5-6 дугаар сард

 

 

            ОРХОН АЙМГИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ

 

Хэрэгцээт веб линк