Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм /2019.08.28/

1. Х.Энхдалайд холбогдох эрүүгийн хэрэг хянан хэлэлцэх ажиллагааны явцад гаргасан, Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 168 дугаар шийтгэх тогтоолтой, Х.Энхдалайд холбогдох 2 хавтас эрүүгийн хэргийг шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Ц.Энхтуяагийн давж заалдах гомдлыг үндэслэн хүлээн авч хянан хэлэлцэв.

 • Илтгэгч шүүгч: С.Цэцэгмаа
  • Шийдвэрлэсэн байдал: 2019 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 168 дугаар шийтгэх тогтоолыг хэвээр үлдээж шийдвэрлэсэн.

 

 

2. Н.Энхтүвшинд холбогдох эрүүгийн хэрэг хянан хэлэлцэх ажиллагааны явцад гаргасан, Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн 173 дугаар шийтгэх тогтоолтой Н.Энхтүвшинд холбогдох, 2 хавтас эрүүгийн хэргийг шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Д.Энхбаяр болон хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч А.Лхагвасүрэн нарын давж заалдах гомдлыг үндэслэн хүлээн авч хянан хэлэлцэв.

 • Илтгэгч шүүгч: З.Хосбаяр            
 • Шийдвэрлэсэн байдал: 2019 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн 173 дугаар шийтгэх тогтоолыг хэвээр үлдээж шийдвэрлэсэн.

 

 

           3. Д.Болдбаатар, М.Сарантуяа нарт холбогдох зөрчлийн хэрэг хянан хэлэлцэх ажиллагааны явцад гаргасан, Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн 612 дугаар шийтгэвэртэй, Д.Болдбаатар, М.Сарантуяа нарт холбогдох 1 хавтас зөрчлийн хэргийг зөрчлийн холбогдогч М.Сарантуяагийн өмгөөлөгч М.Ганзориг, зөрчлийн холбогдогч Д.Болдбаатар нарын давж заалдах гомдлыг үндэслэн хүлээн авч хянан хэлэлцэв.

 • Илтгэгч шүүгч: С.Уранчимэг
 • Шийдвэрлэсэн байдал: Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн 612 дугаар шийтгэвэрийг хүчингүй болгож, хэрэгт нэмэлт ажиллагаа хийлгэхээр прокурорын газарт буцааж шийдвэрлсэн.

 

          4. У.Оюунтөгсөд холбогдох эрүүгийн хэрэг хянан хэлэлцэх ажиллагааны явцад гаргасан, Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 210 дугаар шийтгэх тогтоолтой У.Оюунтөгсөд холбогдох, 1 хавтас эрүүгийн хэргийг шүүгдэгч У.Оюунтөгсийн давж заалдах гомдлыг үндэслэн хүлээн авч хянан хэлэлцэв.

 • Илтгэгч шүүгч: С.Цэцэгмаа            
 • Шийдвэрлэсэн байдал: 2019 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 210 дугаар шийтгэх тогтоолыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэллцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцааж шийдвэрлэсэн.

 

 

           5.  Б.Мягмардоржид холбогдох эрүүгийн хэрэг хянан хэлэлцэх ажиллагааны явцад гаргасан, Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 205 дугаар шийтгэх тогтоолтой, Б.Мягмардоржид холбогдох 1 хавтас эрүүгийн хэргийг шүүгдэгч Б.Мягмардоржийн давж заалдах гомдлыг үндэслэн хүлээн авч хянан хэлэлцэв.

 • Илтгэгч шүүгч: С.Цэцэгмаа

Шийдвэрлэсэн байдал: 2019 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 205 дугаар шийтгэх тогтоолыг хэвээр үлдээж шийдвэрлэсэн.

 

               6. О.Кадалбекид холбогдох эрүүгийн хэрэг хянан хэлэлцэх ажиллагааны явцад гаргасан, Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн 215 дугаар шийтгэх тогтоолтой, О.Кадалбекид холбогдох 1 хавтас эрүүгийн хэргийг шүүгдэгч О.Кадалбекийн давж заалдах гомдлыг үндэслэн хүлээн авч хянан хэлэлцэв.

 • Илтгэгч шүүгч: С.Цэцэгмаа

Шийдвэрлэсэн байдал: 2019 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн 215 дугаар шийтгэх тогтоолыг хэвээр үлдээж шийдвэрлэсэн.

 

 

 

 

 

Шүүх хуралдааны тойм гаргасан: Шүүх хуралдааны нарийн бичиг     Э.Булгантамир

 

Хэрэгцээт веб линк