Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГҮҮД / 2019.12.09/

2019 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдөр                                                                                                                                                                                                   Даваа гараг

 

 

Шүүх хуралдааны цаг, танхим

Нэхэмжлэгч

Хариуцагч

Бие даасан шаардлага гаргасан болон гаргаагүй гуравдагч этгээд

Нэхэмжлэлийн шаардлага

Шүүх бүрэлдэхүүн, шүүгч

Нэхэмжлэгч, хариуцагч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

Нэхэмжлэгч, хариуцагчийн өмгөөлөгч

1.

 

 

 

09:00

Урьдчилсан хэлэлцүүлэг

 

 

 

“Алго” ХХК

Орхон аймгийн Хот тохижуулах газар,

Орхон аймгийн Хот тохижуулах газрын тендерийн Үнэлгээний хороо

 

 

“Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл” HTG 08 дугаар бүхий тендерийн Үнэлгээний хорооны Сангийн яамны 2019 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 6-1/7455 тоот шийдвэрийг эс биелүүлж, дахин үнэлгээ хийгээгүй эс үйлдэхүйг хууль бус болохыг тогтоож, дахин үнэлгээ хийхийг тендерийн Үнэлгээний хороонд даалгах”,

“Захиалагч нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.2-т заасан Үнэлгээний хорооны үйл ажиллагаа хууль тогтоомжинд нийцсэн эсэхэд хяналт тавьж, гарсан зөрчлийг арилгуулах чиг үүргээ хэрэгжүүлээгүй эс үйлдэхүй нь хууль бус болохыг тогтоож, 2019 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системд байршуулсан, үнийн санал авах урилгыг хүчингүй болгуулах”,

“Захиалагч нь өмнө зарласан тендерийн хүчинтэй байх хугацаанд, дахин үнэлгээ хий гэсэн сангийн яамны шийдвэрийг эс биелүүлж, хууль бусаар дахин зарласан, “Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл” ОРАХТГ/201901008 дугаар бүхий хялбаршуулсан, цахим тендер шалгаруулалтыг хууль бус болохыг тогтоож, тендер шалгаруулалтын ажиллагааг хүчингүй болгох”

 

П.Ууганцэцэг

 

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Э.Ариунбаатар Н.Одонтуяа

Хариуцагч Б.Оюунбаяр Н.Эрдэнэбаатар

 

 

 

 

Зар гаргасан: Шүүгчийн туслах Д.Сэржмядаг

           Утас: 70352614 

 

Хэрэгцээт веб линк

  Байршил

  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00