Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны гишүүдийн чадавхийг бэхжүүлэх сургалт Орхон аймагт болж байна.

Хүүхэд хамгаалалын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1 дэх хэсэг, Засгийн газрын 2010 оны 270 дугаар тогтоолоор баталсан Хүүхдийн хөгжил, хамгаалалын үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зорилгоор "Гэмт хэргийн гэрч, хохирогч болсон, сэжигтэн, мөрдөн шалгадаж байгаа, ял шийтгүүлсэн, албадлагын арга хэмжээ авагдсан, шүүхээр шийтгэгдсэн хүүхдэд үйлчилгээ үзүүлэх чиг Хүүхдийн эрхийг хууль зүйн хороо"-ны гишүүдийг чадавхжуулах бүсийн сургалтанд хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны гишүүн Хуулийн хэлтсийн дарга, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга, Шүүхийн тамгын газрын төлөөлө, Прокурор, Цагдаагийн газрын дарга нар оролцсон сургалт болж байна.

Хэрэгцээт веб линк

  Байршил

  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00