Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2020 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

Орхон аймгийн

Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр

2020 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн

шүүх хуралдааны тойм              

2020.01.23-ны өдөр                                                                               Баян-Өндөр сум

 

1. Орхон аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 12 дугаар сарын 02ы өдрийн 142/ШШ2019/01413 дугаар шийдвэртэй, нэхэмжлэгч А.Лхамын нэхэмжлэлтэй, хариуцагч С.Нанжидад холбогдох,Зээлийн гэрээний үүрэг 15.840.000 төгрөг гаргуулах, барьцаа хөрөнгөөр үүргийн гүйцэтгэл хангуулах үндсэн нэхэмжлэлтэй, 2017 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн А.Лхам, С.Нанжид хоёрын хооронд байгуулагдсан 8.000.000 төгрөгийн зээлийн гэрээг хүчин төгөлдөр бус байх хэлцэл болохыг тогтоолгох сөрөг нэхэмжлэлтэй иргэний хэргийг,  нэхэмжлэгч А.Лхам, нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч О.Сарантуул нарын давж заалдсан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэж, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 167 дугаар зүйлийн 167.1.2-д зааснаар анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж шийдвэрлэжээ.

2. Орхон аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 142/ШШ2019/05612 дугаар шийдвэртэй, нэхэмжлэгч Т.Наран-Эрдэний нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Т.Элдэв-Очирт холбогдох, “Зээлийн төлбөр 179.112.000 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хариуцагч Т.Элдэв-Очирын гаргасан давж заалдсан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэж, 2020 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн 09 цаг 00 минутанд хэлэлцэхээр хойшлуулж шийдвэрлэжээ.

3. Орхон аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны 2019 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 142/ШШ2019/01485 дугаар шийдвэртэй, нэхэмжлэгч Ц.Уранчимэгийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Орхон аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, 437 дугаар нээлттэй хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэгч Б.Ариунбаяр нарт холбогдох, Орхон аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар 437 дугаар нээлттэй хорих ангийн 56 дугаар тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч Б.Ариунбаярын 2019 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдрийн 18140254 дугаартай Эд хөрөнгө битүүмжлэх тухай тогтоол-ыг хүчингүй болгуулах тухай иргэний хэргийг, нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч М.Мэндбаярын давж заалдах гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэж, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 167 дугаар зүйлийн 167.1.1-д зааснаар анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэжээ.

4. Орхон аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны 2019 оны 12 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 142/ШШ2019/01447 дугаар шийдвэртэй, Ч.Ганбатын нэхэмжлэлтэй, хариуцагч “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-Т холбогдох “Ажилд эгүүлэн тогтоолгох, ажилгүй байсан хугацааны цалинтай тэнцэх нөхөх олговор 47.206.368 төгрөг гаргуулах, 2017, 2018 оны ээлжийн амралтын мөнгө 2.000.000 төгрөг, цалингийн нэмэгдэл 1.664.209 төгрөг нийт 61.834.365 төгрөг гаргуулах тухай” нэхэмжлэлтэй иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Д.Хатанбаатар, Х.Золзаяа нарын давж заалдсан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэж, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 167 дугаар зүйлийн 167.1.1-д зааснаар анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэжээ.

 

 

 

Давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд оролцогчдын талаарх мэдээлэл

 

Давж заалдах шатны шүүхээр шийдвэрлэсэн нийт хэргийн тоо

ДЗШ-ны журмаар хэргийг нь шийдвэрлэхэд оролцсон хэргийн оролцогчдын тоо

ДЗШ-ны шүүх хуралдаанд биечлэн оролцох тухай хүсэлт гаргасан хүний тоо

ДЗШ-ны шүүх хуралдаанд биечлэн оролцох тухай хүсэлт гаргаагүй хүний тоо

Нүүдэллэн ажилласан эсэх

4

5

2

1

 

 

 

Тойм гаргасан: Нарийн бичгийн дарга                                       /Э.Булгантамир/

        

2020.01.23-ны өдөр                                                                               Баян-Өндөр сум

 

1. Орхон аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 12 дугаар сарын 02ы өдрийн 142/ШШ2019/01413 дугаар шийдвэртэй, нэхэмжлэгч А.Лхамын нэхэмжлэлтэй, хариуцагч С.Нанжидад холбогдох,Зээлийн гэрээний үүрэг 15.840.000 төгрөг гаргуулах, барьцаа хөрөнгөөр үүргийн гүйцэтгэл хангуулах үндсэн нэхэмжлэлтэй, 2017 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн А.Лхам, С.Нанжид хоёрын хооронд байгуулагдсан 8.000.000 төгрөгийн зээлийн гэрээг хүчин төгөлдөр бус байх хэлцэл болохыг тогтоолгох сөрөг нэхэмжлэлтэй иргэний хэргийг,  нэхэмжлэгч А.Лхам, нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч О.Сарантуул нарын давж заалдсан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэж, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 167 дугаар зүйлийн 167.1.2-д зааснаар анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж шийдвэрлэжээ.

2. Орхон аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 142/ШШ2019/05612 дугаар шийдвэртэй, нэхэмжлэгч Т.Наран-Эрдэний нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Т.Элдэв-Очирт холбогдох, “Зээлийн төлбөр 179.112.000 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хариуцагч Т.Элдэв-Очирын гаргасан давж заалдсан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэж, 2020 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн 09 цаг 00 минутанд хэлэлцэхээр хойшлуулж шийдвэрлэжээ.

3. Орхон аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны 2019 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 142/ШШ2019/01485 дугаар шийдвэртэй, нэхэмжлэгч Ц.Уранчимэгийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Орхон аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, 437 дугаар нээлттэй хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэгч Б.Ариунбаяр нарт холбогдох, Орхон аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар 437 дугаар нээлттэй хорих ангийн 56 дугаар тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч Б.Ариунбаярын 2019 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдрийн 18140254 дугаартай Эд хөрөнгө битүүмжлэх тухай тогтоол-ыг хүчингүй болгуулах тухай иргэний хэргийг, нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч М.Мэндбаярын давж заалдах гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэж, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 167 дугаар зүйлийн 167.1.1-д зааснаар анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэжээ.

4. Орхон аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны 2019 оны 12 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 142/ШШ2019/01447 дугаар шийдвэртэй, Ч.Ганбатын нэхэмжлэлтэй, хариуцагч “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-Т холбогдох “Ажилд эгүүлэн тогтоолгох, ажилгүй байсан хугацааны цалинтай тэнцэх нөхөх олговор 47.206.368 төгрөг гаргуулах, 2017, 2018 оны ээлжийн амралтын мөнгө 2.000.000 төгрөг, цалингийн нэмэгдэл 1.664.209 төгрөг нийт 61.834.365 төгрөг гаргуулах тухай” нэхэмжлэлтэй иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Д.Хатанбаатар, Х.Золзаяа нарын давж заалдсан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэж, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 167 дугаар зүйлийн 167.1.1-д зааснаар анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэжээ.

 

 

 

Давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд оролцогчдын талаарх мэдээлэл

 

Давж заалдах шатны шүүхээр шийдвэрлэсэн нийт хэргийн тоо

ДЗШ-ны журмаар хэргийг нь шийдвэрлэхэд оролцсон хэргийн оролцогчдын тоо

ДЗШ-ны шүүх хуралдаанд биечлэн оролцох тухай хүсэлт гаргасан хүний тоо

ДЗШ-ны шүүх хуралдаанд биечлэн оролцох тухай хүсэлт гаргаагүй хүний тоо

Нүүдэллэн ажилласан эсэх

4

5

2

1

 

 

 

Тойм гаргасан: Нарийн бичгийн дарга                                       /Э.Булгантамир/

Хэрэгцээт веб линк

  Байршил

  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00