Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм /2020.07.01/

 

Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны

шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

 

 

2020 оны 07 сарын 01-ны өдөр                                                                                                 Лхагва гараг

 

 

        1. О.Одбаярт холбогдох эрүүгийн хэрэг хянан хэлэлцэх ажиллагааны явцад гаргасан, Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 168 дугаар шийтгэх тогтоолтой О.Одбаярт холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгдэгч О.Одбаяр түүний өмгөөлөгч Р.Цэрэнханд нарын давж заалдах гомдлыг үндэслэн хүлээн авч хянан хэлэлцэв.

  • Илтгэгч шүүгч: З.Хосбаяр
  • Шийдвэрлэсэн байдал: 2020 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн

168 дугаар шийтгэх тогтоолыг хэвээр үлдээж шийдвэрлэжээ.

          2. Ц.Отгонсүхэд холбогдох эрүүгийн хэрэг хянан хэлэлцэх ажиллагааны явцад гаргасан, Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2020 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн 178 дугаар шийтгэх тогтоолтой Ц.Отгонсүхэд холбогдох эрүүгийн хэргийг дээд шатны прокурорын эсэргүүцлийг үндэслэн хүлээн авч хянан хэлэлцэв.

  • Илтгэгч шүүгч: С.Уранчимэг 
  • Шийдвэрлэсэн байдал: 2020 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн 178

дугаар шийтгэх тогтоолд өөрчлөлт оруулж шийдвэрлэжээ.

      3. С.Давааням холбогдох эрүүгийн хэрэг хянан хэлэлцэх ажиллагааны явцад гаргасан, Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 325 дугаар захирамжтай С.Даваанямд холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгдэгчийн өмгөөлөгч М.Дэлгэрнасангийн давж заалдах гомдлыг давж заалдах гомдлыг үндэслэн хүлээн авч хянан хэлэлцэв.

  • Илтгэгч шүүгч: С.Уранчимэг  
  • Шийдвэрлэсэн байдал: 2020 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 325

дугаар захирамжийг хүчингүй болгож, анхан шатны шүүхэд дахин хэлэлцүүлэхээр буцааж шийдвэрлэжээ.

       4. И.Итгэлтэд холбогдох зөрчлийн хэрэг хянан хэлэлцэх ажиллагааны явцад гаргасан, Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 171 дүгээр шийтгэх тогтоолтой, И.Итгэлтэд холбогдох, эрүүгийн хэргийг прокурорын эсэргүүцлийг үндэслэн хүлээн авч хянан хэлэлцэв.

  • Илтгэгч шүүгч: С.Уранчимэг
  • Шийдвэрлэсэн байдал: 2020 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 171

дүгээр шийтгэх тогтоолыг хүчингүй болгож, анхан шатны шүүхэд дахин хэлэлцүүлэхээр буцааж шийдвэрлэжээ.

        5. Э.Мөнх-Эрдэнэд холбогдох зөрчлийн хэрэг хянан хэлэлцэх ажиллагааны явцад гаргасан, Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2020 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн 371 дүгээр шийтгэвэртэй, Б.Мөнх-Эрдэнэд холбогдох зөрчлийн хэргийг хохирогч Г.Оюунчимэгийн давж заалдах гомдлыг үндэслэн үндэслэн хүлээн авч хянан хэлэлцэв.

  • Илтгэгч шүүгч: С.Уранчимэг
  • Шийдвэрлэсэн байдал: 2020 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн 371

дүгээр шийтгэврийг хэвээр үлдээж, хохирогч Г.Оюунчимэгийн давж заалдах гомдлыг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэжээ.

 

 

 

Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх

 

 

 

Хэрэгцээт веб линк