Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

2020 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

 

2020.07.02-ны өдөр                                                                                                            Баян-Өндөр сум

 

 

      1. Орхон аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2020 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 142/ШШ2019/00611 дугаар шийдвэртэй, “Их хаадын цуваа” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч М.Амартунгалагт холбогдох “Байрны хөлсний төлбөр, алданги 3.272.500 төгрөг, засварын хөлс 5.460.000 төгрөг, угаалгын машины үнэ 591.400 төгрөг, нийт 9.323.900 төгрөг гаргуулах тухай” нэхэмжлэлтэй иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн төлөөлөгч Н.Сүхбаатар, хариуцагчийн өмгөөлөгч Х.Оюунбат нарын гаргасан давж заалдсан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэж, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 167 дугаар зүйлийн 167.1.1 дахь хэсэгт зааснаар анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэжээ.

Давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд оролцогчдын талаарх мэдээлэл

Давж заалдах шатны шүүхээр шийдвэрлэсэн нийт хэргийн тоо

ДЗШ-ны журмаар хэргийг нь шийдвэрлэхэд оролцсон хэргийн оролцогчдын тоо

ДЗШ-ны шүүх хуралдаанд биечлэн оролцох тухай хүсэлт гаргасан хүний тоо

ДЗШ-ны шүүх хуралдаанд биечлэн оролцох тухай хүсэлт гаргаагүй хүний тоо

Нүүдэллэн ажилласан эсэх

1

3

0

0

 

 

 

 

Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

 

 

Хэрэгцээт веб линк