Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

Шүүхийн тамгын газрын үйл ажиллагаанд Хяналт, шалгалт хийгдэж байна

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн “Хяналт, шалгалт, үнэлгээ, дотоод аудитын алба”-ны Санхүүгийн хяналт шалгалт хариуцсан референт Ж.Онон, Шүүхийн захиргаа хяналт, шалгалт хариуцсан референт Г.Төрболд нар Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2020 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн 75 дугаар тушаалын дагуу Орхон аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын үйл ажиллагаанд “Хяналт, шалгалт” хийж байна.

Уг хяналт, шалгалт нь “Шүүхийн тамгын газрын үйл ажиллагааны нийтлэг журам”-ын 3-т заасан дараах 5 үндсэн чиг үүргийн хүрээнд энэ сарын 3-4 өдрүүдэд  хийгдэнэ:

  • Шүүхийн захиргааны үйл ажиллагааг удирдах
  • Шүүгчийн хараат бус байдлыг хангаж, хамгаалах
  • Шүүхийн хүний нөөцийг удирдах
  • Дотоод аудит
  • Шүүхийн нээлттэй байдлыг хангах, олон нийттэй харилцах

 

 

Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

 

 

 

Хэрэгцээт веб линк

  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00