Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

Төрийн албаны удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалт боллоо

 

Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэдэх салбар зөвлөлийн саналаар “Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх заалтын дагуу “Төрийн албаны тусгай шалгалт” 2020 ны 09 дүгээр сарын 02-ны өдөр зохион байгуулагдлаа. Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар нь дараах сул албан тушаалуудад сонгон шалгаруулалтыг олон нийтэд зарласан.

  • Шүүхийн үйлчилгээний хэлтсийн дарга – 1
  • Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн - 1
  • Шүүгчийн туслах – 5
  • Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга - 3
  • Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн – 1

Уг шалгаруулалт шүүхийн тамгын газрууд цахим хэлбэрээр Төрийн албаны зөвлөлийн Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн дэргэдэх салбар зөвлөлтэй холбогдон “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”–ын дагуу зохион байгуулагдаж, Орхон аймгаас 7 албан хаагч оролцлоо.  

 

Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

 

Хэрэгцээт веб линк

  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00