Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГҮҮД /2020.09.08-2020.09.11/

2020 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдөр Мягмар гараг

 

 

Шүүх хуралдааны цаг, танхим

Нэхэмжлэгч

Хариуцагч

Бие даасан шаардлага гаргасан болон гаргаагүй гуравдагч этгээд

Нэхэмжлэлийн шаардлага

Шүүх бүрэлдэхүүн, шүүгч

Нэхэмжлэгч, хариуцагч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

Нэхэмжлэгч, хариуцагчийн өмгөөлөгч

1.

09:00

Нээлттэй

 

“Хан Туул Трейд” ХХК

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ

“Хьюндай Монгол” ХХК

 “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-аас зарласан ““Автокран” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах” ЭҮХХК/202012573 тоот тендерийн Багц 1-ийн тендер сонгон шалгаруулалтын Үнэлгээний хорооны 2020 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн 05/04-12573 дугаар шийдвэр, “Автокран нийлүүлэх тендерийн үнэлгээний дүгнэлт”-ийг хүчингүй болгуулах”, “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын 2020 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн ДҮ-112-12/2510 тоот ““Автокран” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах” ЭҮХХК/202012573 тоот тендерийн Багц 1-ийн “Хан туул трейд” ХХК-ийн тендерээс татгалзсан шийдвэрийг хүчингүй болгуулах,  “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын 2020 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн ““Автокран” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах” ЭҮХХК/202012573 тоот тендерийн Багц 1-ийн “Хьюндай монгол” ХХК-ийг тендерт шалгаруулсан шийдвэрийг хүчингүй болгуулах, “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-аас зарласан “Автокран” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ЭҮХХК/202012573 тоот тендерийн Багц 1-ийн “Хьюндай монгол” ХХК-тай байгуулсан “Автокран нийлүүлэх гэрээ”-г хүчингүй болгуулах, “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын ““Автокран” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах” ЭҮХХК/202012573 тоот тендерийн Багц 1-ийн сонгон шалгаруулалтыг хууль, журамд нийцүүлэн дахин хийхийг хариуцагчид даалгуулах

Б.Болормаа

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Энхтайван,

Ө.Сайнбаяр,

Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

Х.Золзаяа, Н.Батзориг,

Б.Гансүх

 

Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Э.Баярмагнай

 

Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч Т.Энхбаяр

 

2020 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдөр Баасан гараг

 

 

Шүүх хуралдааны цаг, танхим

Нэхэмжлэгч

Хариуцагч

Бие даасан шаардлага гаргасан болон гаргаагүй гуравдагч этгээд

Нэхэмжлэлийн шаардлага

Шүүх бүрэлдэхүүн, шүүгч

Нэхэмжлэгч, хариуцагч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

Нэхэмжлэгч, хариуцагчийн өмгөөлөгч

1.

09:00

Нээлттэй

 

Б Софт ХХК

Орхон аймгийн Засаг даргын тамгын газар, тендерийн Үнэлгээний хороо

“Химон констракшн” ХХК

“Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2020.5.19-ний өдрийн 03/1265 тоот мэдэгдэл хууль бус байсан болохыг тогтоож, хүчингүй болгуулах”

Б.Болормаа

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Э.Түмэнбаяр,

Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

Л.Оюунгэрэл

 

Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч И.Батчулуун

Н.Дэлгэрдалай

 

 

Зар гаргасан: Шүүгчийн туслах Д.Сэржмядаг

Утас: 70352614  Вэб сайт www.court.or.gov.mn

 

Хэрэгцээт веб линк