Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

Шүүхийн захиргааны албан хаагчдад зориулсан дотоод сургалт боллоо

 

Шүүхийн тамгын газрын захиргааны албан хаагчдад зориулсан “Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зарчим” сэдэвт сургалт 2020 боллоо. Уг сургалтыг сургагч багш Орхон аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч Б.Бямбасүрэн удирдан явуулж, практикт тохиолддог жишээн дээр сэдвийн агуулгыг тайлбарлан харилцан ярилцлаа.

 

Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

 

 

Хэрэгцээт веб линк