Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

“Шүүх хуралдааны явцыг мэдээлэх цахим систем”-ийн ажиллагааг шүүгч, захиргааны албан хаагчдад танилцууллаа

 

Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1-д заасан шүүхийн үйл ажиллагааны олон нийтэд нээлттэй, ил тод байдлыг хангах зорилгоор шүүх хуралдааны тов, тойм, явцын мэдээллийг цахим сүлжээгээр дамжуулан хэргийн оролцогч, иргэд, олон нийтэд шууд мэдээлэх боломж бүхий “Шүүх хуралдааны явцыг мэдээлэх цахим систем”-ийг шүүхийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлээд даруй 1 сарын хугацаа өнгөрсөн.

Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газраас “Шүүх хуралдааны явцыг мэдээлэх цахим систем”-ийн ажиллагаанд хяналт хийн, дүн мэдээгээ шүүгч, тамгын газрын албан хаагчдад танилцуулан, цаашид шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга нарт системийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах үүрэг өглөө.

 

Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

 

 

 

Хэрэгцээт веб линк