Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

Шүүхийн шийдвэрийг судалж хууль хэрэглээний талаар гарч буй асуудлыг тодорхойлж санал боловсруулжээ

 

Хуульч Н.Баасанжав, доктор Уранцэцэг нар Төрийн албанаас халсантай холбоотой маргааныг шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрийг судалж хууль хэрэглээний талаар гарч буй асуудлыг тодорхойлж санал боловсруулжээ.

Эх сурвалж: Open Society Forum

Хэрэгцээт веб линк