Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

2021 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 2021 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрүүдэд шийдвэрл

 

Нэг. 2021 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн 09 цаг 00 минутаас:

Нэхэмжлэгч “Голдендрийм” ХХК-ийн “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГазарт холбогдуулан гаргасан ““Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГазрын 2021 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдөр “Голдендрийм” ХХК-д ирүүлсэн Дм-112-12/865 тоот “Мэдэгдэл хүргүүлэх тухай” захиргааны актыг хүчингүй болгуулах, ““Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГазраас зарласан “Дээврийн материал” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ЭҮХХК/2020071067 дугаартай тендерт “Голдендрийм” ХХК-ийг шалгаруулахыг даалгах” шаардлага бүхий нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэг  

Илтгэгч шүүгч П.Ууганцэцэг

 

Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 91 дүгээр зүйлийн 30 дугаар зүйлийн 30.1, 91 дүгээр зүйлийн 91.3, 96 дугаар зүйлийн 96.2 дахь хэсэгт заасныг тус тус баримтлан “Голдендрийм” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГазарт холбогдох захиргааны хэргийг хянан хэлэлцэх шүүх хуралдааныг 2021 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн 09 цаг 00 минут хүртэл хойшлуулсан.

 

Хоёр. 2021 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн 14 цаг 30 минутаас:

 

Нэхэмжлэгч Г.Наранцэцэгийн Орхон аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт холбогдуулан гаргасан Орхон аймгийн Засаг даргын 2018 оны А/308, 2020 оны А/602 дугаартай газар эзэмшүүлэх тухай захирамжийн дагуу газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ олгохыг Орхон аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт даалгах” шаардлага бүхий нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэг  

Илтгэгч шүүгч Д.Сарангэрэл

 

Шийдвэрлэсэн байдал:

 

 

Хэрэгцээт веб линк

  Байршил
  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00