Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

 

2022.08.31                                                                                                                       Баян-Өндөр сум

 

 1. Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн

шүүгчийн 2022 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн 38 дугаартай шүүхийн тогтоолыг эс зөвшөөрсөн шүүгдэгч Б.Бүрэнтогтохын давж заалдах гомдлыг үндэслэн хүлээн авч хянан хэлэлцэв.

 • Илтгэгч шүүгч: С.Уранчимэг
 • Шийдвэрлэсэн байдал: Б.Бүрэнтогтоход холбогдох хэргийн давж заалдах шатны шүүх хуралдаанаар 2022 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн 38 дугаар шийтгэх тогтоолыг хэвээр үлдээж, шүүгдэгч Б.Бүрэнтогтохын давж заалдах гомдлыг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэжээ.

 

     2. Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2022 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн 223 дугаартай шийтгэх тогтоолыг эс зөвшөөрсөн прокурорын эсэргүүцлийг үндэслэн хүлээн авч хянан хэлэлцэв.

 • Илтгэгч шүүгч: С.Уранчимэг
 • Шийдвэрлэсэн байдал:  А.Ганбатад холбогдох хэргийн давж заалдах шатны шүүх хуралдаанаар 2022 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн 223 дугаар шийтгэх тогтоолд өөрчлөлт оруулж, прокурорын эсэргүүцлийг  хүлээн авч шийдвэрлэжээ.

 

 

3. Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2022 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 226 дугаартай шийтгэх тогтоолыг эс зөвшөөрсөн прокурорын эсэргүүцлийг үндэслэн хүлээн авч хянан хэлэлцэв.

 • Илтгэгч шүүгч: С.Цэцэгмаа
 • Шийдвэрлэсэн байдал:  Б.Больхүүд холбогдох хэргийн давж заалдах шатны шүүх хуралдаанаар 2022 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 226 дугаар шийтгэх тогтоолд өөрчлөлт оруулж, прокурорын эсэргүүцлийг хүлээн авч шийдвэрлэжээ.

 

 

4. Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2021 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 289 дугаартай шийтгэх тогтоолыг эс зөвшөөрсөн прокурорын эсэргүүцлийг хүлээн авч хянан хэлэлцэв.

 • Илтгэгч шүүгч: С.Уранчимэг
 • Шийдвэрлэсэн байдал:  Б.Дагвасүрэнд холбогдох хэргийн давж заалдах шатны шүүх хуралдаанаар 2021 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 289 дугаар шийтгэх тогтоолтой эрүүгийн хэргийг хэлэлцүүлэхгүйгээр буцааж шийдвэрлэжээ.

 

 

5. Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2022 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн 32 дугаартай захирамжийг эс зөвшөөрсөн ялтны давж заалдах гомдлыг үндэслэн хүлээн авч хянан хэлэлцэв.

 • Илтгэгч шүүгч: С.Уранчимэг
 • Шийдвэрлэсэн байдал:  Н.Мөнхбилэгт холбогдох хэргийн шүүх хуралдааныг 2022 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 09 цаг 00 минут хүртэл хойшлуулж шийдвэрлэжээ.

 

 

6. Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2022 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн 208 дугаартай шийтгэх тогтоолыг эс зөвшөөрсөн шүүгдэгдэгчийн давж заалдах гомдлыг үндэслэн хүлээн авч хянан хэлэлцэв.

 • Илтгэгч шүүгч: С.Уранчимэг
 • Шийдвэрлэсэн байдал:  Л.Мөнхбатад холбогдох хэргийн давж заалдах шатны шүүх хуралдаанаар 2022 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн 208 дугаар шийтгэх тогтоолыг хэвээр үлдээж, шүүгдэгч Л.Мөнхбатын гаргасан давж заалдах гомдлыг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэжээ.

Хэрэгцээт веб линк

  Байршил
  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00