Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

2022 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 2022 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

 

Нэг. 2022 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 14 цаг 30 минутаас:

 

Нэхэмжлэгч “Моёт” ХХК-ийн “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГазарт холбогдуулан гаргасан “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-аас 2022 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдөр зарласан “Шар хуайс модны суулгац” нийлүүлэх, ЭҮТӨҮГ/2022041004 дугаартай тендер шалгаруулалттай холбогдуулан гаргасан “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын 2022 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн ДУ-112-12/3210 дугаар шаардлага хангахгүй тухай мэдэгдлийг хүчингүй болгуулах”, “Сангийн яамны 2022 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн 03/4336 дугаар шийдвэрийн дагуу “Шар хуайс модны суулгац” нийлүүлэх, ЭҮТӨҮГ/2022041004 дугаартай тендер шалгаруулалтын үнэлгээг хуульд нийцүүлэн дахин хийхийг “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГазарт даалгуулах”, “Ботгонжин” ХХК-тай байгуулсан “Шар хуайс нийлүүлэх гэрээ”-г хүчингүй болгох”-ыг хүссэн нэхэмжлэлийн шаардлага бүхий захиргааны хэрэг       

Илтгэгч шүүгч П.Ууганцэцэг

           

Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.3 дахь хэсэгт заасныг тус тус баримтлан “Моёт” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГазарт холбогдох захиргааны хэргийг хянан хэлэлцэх шүүх хуралдааныг 2022 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 14 цаг 30 минут хүртэл хойшлуулсан.

Нэг. 2022 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 10 цаг 00 минутаас:

 

Нэхэмжлэгч Б.Сарантуяа, Б.Билгүүтэй, А.Хэрлэнцэцэг, Г.Болорцэцэг, Э.Очбаяр нарын Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газарт холбогдуулан гаргасан Эрдэнэт кашмер” ХХК болон түүний нийт ажилтны төлөөллийн хооронд байгуулсан 2021 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдрийн хамтын гэрээг бүртгэхээс татгалзсан Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2021 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 3/1015 дугаартай шийдвэрийг хууль бус болохыг тогтоолгож, “Эрдэнэт кашмер” ХХК болон түүний нийт ажилтны төлөөллийн хооронд байгуулсан 2021 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдрийн хамтын гэрээг бүртгэхийг Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газарт даалгах”-ыг хүссэн нэхэмжлэлийн шаардлага бүхий захиргааны хэрэг              

Илтгэгч шүүгч Б.Болормаа

           

Шийдвэрлэсэн байдал:

 Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.2 дахь хэсэгт заасныг баримтлан Б.Сарантуяа, Б.Билгүүтэй, А.Хэрлэнцэцэг, Г.Болорцэцэг, Э.Очбаяр нарын нэхэмжлэлтэй Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газарт холбогдох захиргааны хэргийг хянан шийдвэрлэх шүүх хуралдааныг 2022 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 10 цаг 00 минут хүртэл хойшлуулсан.

 

 

           

 

 

Хэрэгцээт веб линк

  Байршил
  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00