Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

 

2022.12.07                                                                                                                    Баян-Өндөр сум

1. Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 350 дугаар шийтгэх тогтоолыг эс зөвшөөрсөн, прокурорын эсэргүүцлийг үндэслэн хянан хэлэлцэнэ гэв.

Илтгэгч шүүгч: Шүүгч С.Уранчимэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 350 дугаар шийтгэх тогтоолыг хэвээр үлдээж, прокурорын эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

2. Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 343 дугаар шийтгэх тогтоолыг эс зөвшөөрсөн хохирогч Т.Хүрэлбаатар түүний өмгөөлөгч Ц.Энхбаярын нарын гаргасан давж заалдах гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэнэ гэв.

Илтгэгч шүүгч:Ерөнхий Шүүгч З.Хосбаяр

Шийдвэрлэсэн байдал: Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 343 дугаар шийтгэх тогтоолыг хэвээр үлдээж, хохирогч Т.Хүрэлбаатар болон түүний өмгөөлөгч Ц.Энхбаяр нарын давж заалдах гомдлыг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

3. Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 872 дугаар шийдвэрийг эс зөвшөөрсөн зөрчлийн хэргийг хохирогч Э.Нарангэрэлийн давж заалдсан гомдолыг үндэслэн хянан хэлэлцэнэ гэв.

Илтгэгч шүүгч: Ерөнхий Шүүгч З.Хосбаяр

Шийдвэрлэсэн байдал: М.Лувсанцэрэнд холбогдох зөрчлийн хэргийг хянан хэлэлцэх давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдааныг 2022 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 09 цаг 00 минут хүртэл хойшлуулж шийдвэрлэсэн.

4. Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 357 дугаар шийтгэх тогтоолыг эс зөвшөөрсөн шүүгдэгч Ц.Эрхбаярын давж заалдсан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч: Ерөнхий Шүүгч З.Хосбаяр

Шийдвэрлэсэн байдал: Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 10 дугаар сарын 31-ний  өдрийн 356 дугаар шийтгэх тогтоолыг хэвээр үлдээж, шүүгдэгч Ц.Эрхбаярын давж заалдах гомдлыг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

Хэрэгцээт веб линк

  Байршил
  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00