Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039


Мэдээ, мэдээлэл

2019 оны 05 дугаар сард хийсэн ажлын товч мэдээлэл

2019-06-10 - 20

2019 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн хооронд нийт 24 хэрэг хянан шийдвэрлэснээс шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн- 8 хэрэг, өөрчлөлт оруулсан-10 хэрэг, хүчингүй болгож, хэргийг дахин шийдвэрлүүлэхээр буцаасан-6 хэрэг тус тус байна. Үүнийг дэлгэрэнгүй авч үзвэл:


Хэрэгцээт веб линк