Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305


Мэдээ, мэдээлэл

2022 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 2022 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022-10-14 - 25

2022 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 2022 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс 2022 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022-09-30 - 24

2022 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс 2022 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрөөс 2022 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022-09-19 - 21

2022 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрөөс 2022 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс 2022 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022-09-12 - 19

2022 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс 2022 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 2022 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022-09-05 - 25

2022 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 2022 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2022 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022-08-30 - 23

2022 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2022 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдрөөс 2022 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022-08-29 - 19

2022 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдрөөс 2022 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 2022 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022-08-22 - 44

2022 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 2022 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрөөс 2022 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022-08-15 - 41

2022 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрөөс 2022 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 2022 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022-07-25 - 40

2022 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 2022 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм


Хэрэгцээт веб линк

  Байршил
  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00