Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039


Мэдээ, мэдээлэл

2019 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрөөс 2019 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2019-09-12 - 26

Нэхэмжлэгч М.Балжиннямын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Д.Оюунчимэгийн Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст холбогдуулан гаргасан ...

2019 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 2019 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2019-09-02 - 22

Нэхэмжлэгч Г.Төмөрбаатарын Сэлэнгэ аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст холбогдуулан гаргасан ...

2019 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 2019 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2019-08-19 - 20

Нэхэмжлэгч Г.Төмөрбаатарын Сэлэнгэ аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст холбогдуулан гаргасан ...

2019 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 2019 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2019-08-12 - 17

Нэхэмжлэгч Г.Төмөрбаатарын Сэлэнгэ аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст холбогдуулан гаргасан ...

2019 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 2019 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2019-07-29 - 20

Нэхэмжлэгч Н.Дарийн Хөвсгөл аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст холбогдуулан гаргасан ...

2019 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 2019 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2019-07-16 - 19

Нэхэмжлэгч М.Цэрэнбалжидын Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст холбогдуулан гаргасан ...


Хэрэгцээт веб линк