Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305


Мэдээ, мэдээлэл

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 8 ДУГААР САРЫН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ №8

2020-09-08 - 28

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 8 ДУГААР САРЫН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ №8

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГҮҮД /2020.09.08-2020.09.11/

2020-09-04 - 35

Нэхэмжлэгч: “Хан Туул Трейд” ХХК Хариуцагч: “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГҮҮД /2020.09.04/

2020-08-31 - 39

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГҮҮД /2020.09.04/

2020 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2020-08-28 - 38

Нэхэмжлэгч “Б софт” ХХК-ийн Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, тендерийн Үнэлгээний хороонд тус тус холбогдуулан гаргасан

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГҮҮД /2020.08.28/

2020-08-22 - 34

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГҮҮД /2020.08.28/

2020 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 2020 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2020-08-21 - 29

Нэхэмжлэгч “Хан туул трейд” ХХК-ийн “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГазар, “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын тендерийн Үнэлгээний хороонд тус тус холбогдуулан гаргасан

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГҮҮД /2020.08.18/

2020-08-17 - 50

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГҮҮД /2020.08.18/

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГҮҮД /2020.08.11-2020.08.12/

2020-08-10 - 42

2020 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдөр  Мягмар гараг

Шүүгч нарт зориулсан сургалт явагдлаа

2020-08-10 - 46

Шүүхийн сургалтын 2020 оны төлөвлөгөөний дагуу “Үндсэн хууль ба хүний эрх” сэдвийн хүрээнд “Орон нутгийн бүсчилсэн” сургалтыг онлайн хэлбэрээр зохион байгуулагдаж байна.

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 7 ДУГААР САРЫН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ №7

2020-08-06 - 59

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 7 ДУГААР САРЫН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ №7


Хэрэгцээт веб линк