Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039


Мэдээ, мэдээлэл

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ ИРГЭНИЙ ХЭРГҮҮД /2019.09.09-2019.09.13/

2019-09-11 - 4

2019 оны 09 дугаар сарын 09-ны өдөр Даваа ГАРАГ

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ ИРГЭНИЙ ХЭРГҮҮД /2019.09.02-2019.09.06/

2019-09-02 - 16

2019 оны 09 дугаар сарын 02-ны өдөр Даваа ГАРАГ


Хэрэгцээт веб линк