Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039


Мэдээ, мэдээлэл

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ ИРГЭНИЙ ХЭРГҮҮД /2019.09.30-2019.10.04/

2019-09-30 - 35

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ ИРГЭНИЙ ХЭРГҮҮД

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ ИРГЭНИЙ ХЭРГҮҮД /2019.09.23-2019.09.27/

2019-09-24 - 22

2019 оны 09 дугаар сарын 23-ны өдөр Даваа ГАРАГ

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ ИРГЭНИЙ ХЭРГҮҮД /2019.09.16-2019.09.20/

2019-09-18 - 18

2019 оны 09 дугаар сарын 16-ны өдөр Даваа ГАРАГ

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ ИРГЭНИЙ ХЭРГҮҮД /2019.09.09-2019.09.13/

2019-09-11 - 26

2019 оны 09 дугаар сарын 09-ны өдөр Даваа ГАРАГ

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ ИРГЭНИЙ ХЭРГҮҮД /2019.09.02-2019.09.06/

2019-09-02 - 33

2019 оны 09 дугаар сарын 02-ны өдөр Даваа ГАРАГ


Хэрэгцээт веб линк