Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧ, ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ АЖИЛТНУУДЫН АНХААРАЛД

Хүсэлт хүлээн авах тухай

 

    Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс 2014 онд баталсан “Албаны орон сууц эзэмшүүлэх журам”-ын дагуу тус зөвлөлийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй Баянзүрх дүүргийн 25 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 6 орон сууц /тус бүр 2 өрөө/-ыг эзэмших хүсэлт гаргасан шүүгч, захиргааны ажилтнуудаас шалгаруулж, гэрээний үндсэн дээр эзэмшүүлэхээр шийдвэрлэсэн болно.

 

      Шалгаруулалт 2 үе шаттай явагдана.

     Дээрх журамд заасан шаардлагыг хангасан шүүгч, захиргааны ажилтнууд өөрийн харьяалах шүүхийн тамгын газарт хүсэлтээ 2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор хүргүүлнэ.

 

     Тамгын газар хамт олны хурлаар хүсэлтийг хэлэлцэж, олонхийн саналаар 1 хүнийг  сонгон, холбогдох материалыг 2021 оны 10 дугаар сарын 25-ны дотор Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд ирүүлнэ.

 

     Хүсэлт гаргагчид нь ирүүлэх материалд дараах баримт бичгийг хавсаргасан байна. Үүнд:

 

    - Тухайн шүүхийн тамгын газрын шүүгч, ажилтны хурлын тэмдэглэл

    - Үл хөдлөх эд хөрөнгийн лавлагаа

    - Оршин суугаа газрын ам бүлийн тодорхойлолт

    - Хүсэлт гаргагчийн болон гэр бүлийн гишүүдийн нийгмийн даатгалын цахим лавлагаа

Зөвлөл шүүхүүдээс ирүүлсэн материалыг судлан, хуралдаанаар шийдвэрлэж, байр эзэмшигчийг сонгох болно.

 

 

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

Хэрэгцээт веб линк

  Байршил
  Сүүлд нэмэгдсэн
  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00