Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

2022 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 2022 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

 

Нэг. 2022 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн 08 цаг 30 минутаас:

 

Нэхэмжлэгч “Волтам эрдэнэт” ХХК-ийн Орхон аймгийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч Д.Буяндэлгэр, Х.Батсүх нарт холбогдуулан гаргасан “Орхон аймгийн Татварын хэлтсийн татварын хяналт шалгалтын улсын байцаагчдын 2021 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн НА-20210000048 дугаартай нөхөн ногдуулалтын актыг хүчингүй болгуулах”-ыг хүссэн нэхэмжлэлийн шаардлага бүхий захиргааны хэрэг            

Илтгэгч шүүгч Д.Сарангэрэл

           

Шийдвэрлэсэн байдал:

 

 

 

Хоёр. 2022 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн 14 цаг 30 минутаас:

 

Нэхэмжлэгч М.Амгалангийн Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газарт холбогдуулан гаргасан “Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Яргуйт багийн зохион байгуулагчийн ажилд томилсон шийдвэр гаргахыг Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргад даалгах”-ыг хүссэн нэхэмжлэлийн шаардлага бүхий  захиргааны хэрэг       

Илтгэгч шүүгч Д.Сарангэрэл

           

Шийдвэрлэсэн байдал:

 

Төрийн албаны тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1, 46.1.1, 46.6, 62 дугаар зүйлийн 62.1, 62.1.1 дэх хэсэгт заасныг баримтлан нэхэмжлэгч Д.Амгалангийн “Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Яргуйт багийн зохион байгуулагчийн ажилд томилсон шийдвэр гаргахыг Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргад даалгах” нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэсэн.

Хэрэгцээт веб линк

  Байршил
  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00