Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

Иргэдийн төлөөлөгчийн дүгнэлтийг няцаан, үгүйсгэсэн дүгнэлт хийгээгүй бол шүүхийн шийдвэр хуульд заасан шаардлага хангаагүй гэж үзнэ

 

Шийдвэрийн дугаар: Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2023 оны 01 сарын 25-ны өдрийн 07 дугаар магадлал

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр

Шүүхийн процессын тойм: №1, 2023.02.07

 

Иргэн А нь “хүний эрүүл мэндэд хүнд хохирол санаатай учруулсан” гэмт хэрэгт холбогдож, прокуророос яллах дүгнэлт үйлдэж, хэргийг шүүхэд ирүүлснийг анхан шатны шүүх хэлэлцээд, А-г гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож, 5 жилийн хугацаагаар хорих ял оногдуулжээ.

 

Шүүгдэгч А болон түүний өмгөөлөгч нарын гаргасан гомдлоор давж заалдах шатны шүүх хэргийг бүхэлд нь хянав.

 

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд зааснаар, хэргийг хянан шийдвэрлэх шүүх бүрэлдэхүүн нь хуульд заасны дагуу томилогдож, ийнхүү томилсон шийдвэрийг эрх бүхий шүүгч албажуулснаар тухайн хэргийг хянан шийдвэрлэх “хууль ёсны” шүүх бүрэлдэхүүнд тооцогдоно. Энэ журмыг зөрчсөн тохиолдол нь хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны ноцтой зөрчил бөгөөд, шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгох үндэслэл болдог.

 

Хэргийн материалаас үзвэл, шүүгдэгч А-д холбогдох хэргийг хянан шийдвэрлэх шүүх бүрэлдэхүүнийг томилсон шийдвэрийг албажуулах эрхгүй шүүгч дээрх шийдвэрийг албажуулж гарын үсэг зурсан, мөн анхан шатны шүүх хуралдаанд оролцсон иргэдийн төлөөлөгчийн бичгээр гаргасан “... болгоомжгүй үйлдлээс ийм байдалд хүрсэн байна...” гэсэн дүгнэлтийг няцаан үгүйсгэсэн дүгнэлтийг шийтгэх тогтоолд хийгээгүй байна.

 

Эдгээр зөрчил нь Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг ноцтой зөрчсөн зөрчилд хамаарна гэж давж заалдах шатны шүүхээс дүгнэж, шүүгдэгч А-д холбогдох хэргийг хянан шийдвэрлэсэн анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоолыг хүчингүй болгож шийдвэрлэв.

 

Шүүхийн шийдвэрийг бүтнээр нь үзэх цахим холбоос: https://shuukh.mn/single_case/16353?daterange=2023-01-01%20-%202023-02-09&id=2&court_cat=2&bb=1

 

Санамж: Энэ хураангуй нь бүрэн гүйцэд шүүхийн шийдвэр биш бөгөөд түүнийг орлохгүй, зөвхөн шүүхийн шийдвэрийг олон нийтэд ойлгомжтой байдлаар мэдээлэн хүргэх зорилготой болно.

Тоймыг бэлтгэсэн: Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч С.Уранчимэг

Хэрэгцээт веб линк

  Байршил
  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00