Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

 

2023.03.01                                                                                                                       Баян-Өндөр сум

 1. Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 16 дугаартай захирамжийг эс зөвшөөрсөн дээд шатны прокурорын эсэргүүцлийг үндэслэн хүлээн авч хянан хэлэлцэв.
 • Илтгэгч шүүгч: З.Хосбаяр
 • Шийдвэрлэсэн байдал: Н.Золжаргалд холбогдох хэргийн давж заалдах шатны шүүх хуралдаанаар 2023 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 16 дугаар шийтгэх тогтоолыг хэвээр үлдээж, дээд шатны прокурорын эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэжээ.
 1. Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 112 дугаартай шийтгэврийг эс зөвшөөрсөн прокурорын эсэргүүцлийг үндэслэн хүлээн авч хянан хэлэлцэв.
 • Илтгэгч шүүгч: З.Хосбаяр
 • Шийдвэрлэсэн байдал: Ж.Энхбаатарт холбогдох хэргийн давж заалдах шатны шүүх хуралдаанаар 2023 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 112 дугаар шийтгэвэрийг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцааж, прокурорын эсэргүүцлийг хүлээн авч шийдвэрлэжээ.
 1. Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 67 дугаартай шийтгэврийг прокурорын эсэргүүцлийг үндэслэн хүлээн авч хянан хэлэлцэв.
 • Илтгэгч шүүгч: З.Хосбаяр
 • Шийдвэрлэсэн байдал: Б.Сайнбилэгт холбогдох хэргийн давж заалдах шатны шүүх хуралдаанаар 2023 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 67 дугаар шийтгэврийг хүчингүй болгож, хэргийг дахин шийдвэрлүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцааж, прокурорын эсэргүүцлийг хүлээн авч шийдвэрлэжээ.
 1. Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2023 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 139 дугаартай шийтгэврийг зөрчилд холбогдогч Н.Идэрмөнхийн давж заалдах гомдлыг үндэслэн хүлээн авч хянан хэлэлцэв.
 • Илтгэгч шүүгч: З.Хосбаяр
 • Шийдвэрлэсэн байдал: Н.Идэрмөнхөд холбогдох хэргийн давж заалдах шатны шүүх хуралдаанаар 2023 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 139 дугаар шийтгэврийг хэвээр үлдээж, зөрчилд холбогдогч Н.Идэрмөнхийн давж заалдах гомдлыг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэжээ.
 1. Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 13 дугаартай шийтгэх тогтоолыг эс зөвшөөрсөн  шүүгдэгч Г.Төмөрсүх, шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Х.Оюунбат нарын гаргасан давж заалдах гомдлыг үндэслэн хүлээн авч хянан хэлэлцэв.
 • Илтгэгч шүүгч: С.Цэцэгмаа
 • Шийдвэрлэсэн байдал: Г.Төмөрсүхэд холбогдох хэргийн давж заалдах шатны шүүх хуралдаанаар 2023 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 13 дугаар шийтгэх тогтоолыг хэвээр үлдээж, шүүгдэгч Г.Төмөрсүх, шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Х.Оюунбат нарын гаргасан давж заалдах гомдлыг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэжээ.

Хэрэгцээт веб линк

  Байршил
  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00