Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

2023 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 2023 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

 

Нэг. 2023 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 10 цаг 00 минутаас:

 

Нэхэмжлэгч “Мөнх тэнгэрийн ташуур” ХХК-ийн Орхон аймгийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч Б.Энхмаа, Ч.Цэрэндорж нарт холбогдуулан гаргасан “Орхон аймгийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагчийн 2021 оны 07 сарын 06-ны өдрийн “Татварын ногдуулалт, төлөлтийг шалгасан тухай” №НА20210000034 дугаар бүхий нөхөн ногдуулалтын актыг хүчингүй болгуулах”-ыг хүссэн нэхэмжлэлийн шаардлага бүхий захиргааны хэрэг     

Илтгэгч шүүгч Б.Болормаа

 

Шийдвэрлэсэн байдал:

Татварын ерөнхий хууль /2020 он/-ийн 73 дугаар зүйлийн 73.1, 82 дугаар зүйлийн 82.1.1, Татварын ерөнхий хууль /2008 он/-ийн 74 дүгээр зүйлийн 74.1,  Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.5,  Зөрчлийн тухай хууль /2017 он/-ийн 11.19 дүгээр зүйлийн 1.2, Татварын Ерөнхий хууль / шинэчилсэн  найруулга/-ийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлд заасныг тус тус баримтлан “Мөнх тэнгэрийн ташуур” ХХК-ийн гаргасан “Орхон аймгийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч Б.Энхмаа, Ч.Цэрэндорж нарын 2021 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн №НА-20210000034 дугаар бүхий нөхөн ногдуулалтын актын төлбөрийн хэмжээг багасгахыг хүссэн” нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

Хоёр. 2023 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 14 цаг 30 минутаас:

Нэхэмжлэгч “Хос тулгуур” ХХК-ийн “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГазарт холбогдуулан гаргасан “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын 2022 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн ДҮ-112-12/5830 тоот албан мэдэгдлийг хүчингүйд тооцох, “Монгол улсын Сангийн яамны 2022 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн 03/8346 тоот шийдвэрийг биелүүлэхийг “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГазарт даалгах”-ыг хүссэн нэхэмжлэлийн шаардлага бүхий захиргааны хэрэг       

Илтгэгч шүүгч Д.Сарангэрэл

       

Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн  96 дугаар зүйлийн 96.3 дахь хэсэгт заасныг тус тус баримтлан “Хос тулгуур” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГазарт холбогдох захиргааны хэргийн хянан шийдвэрлэх шүүх хуралдааныг 2023 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 14 цаг 30 минут хүртэл хойшлуулсан.

Хэрэгцээт веб линк

  Байршил
  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00