Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

2023 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс 2023 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

 

Нэг. 2023 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 14 цаг 00 минутаас:

Нэхэмжлэгч “Б-софт” ХХК-ийн “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГазарт холбогдуулан гаргасан “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын 2022 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн ДҮ-134-12/5366 дугаартай “Мэдэгдэл хүргүүлэх тухай” шийдвэр хууль бус тул хүчингүй болгож, манай компанитай ЭҮТӨҮГ/202201163 дугаартай “Үйлдвэрлэл технологийн паркийн ус хангамж ариутгах татуургын системийг барьж байгуулах ажил”-ын гэрээ байгуулах эрх олгох шийдвэр олгохыг даалгах-ыг хүссэн нэхэмжлэлийн шаардлага бүхий захиргааны хэрэг              

Илтгэгч шүүгч Б.Болормаа

           

Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.1, 66.2 дахь заалтуудыг баримтлан нэхэмжлэгч “Б-софт” ХХК-ийн “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГазарт холбогдуулан гаргасан “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын 2022 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн ДҮ-134-12/5366 дугаар “Мэдэгдэл хүргүүлэх тухай” шийдвэр хууль бус тул хүчингүй болгож, “Б-софт” ХХК-тай ЭҮТӨҮГ/202201163 дугаартай “Үйлдвэрлэл технологийн паркийн ус хангамж, ариутгах татуургын системийг барьж байгуулах ажил”-ын гэрээ байгуулах эрх олгох шийдвэр гаргах, гэрээ байгуулахыг даалгах”-ыг хүссэн нэхэмжлэлээсээ бүхэлд нь татгалзсаныг баталж, 119/2023/0003/З дугаарын индекстэй захиргааны хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

 

Нэг. 2023 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 09 цаг 30 минутаас:

Нэхэмжлэгч Н.Чулуунмаагийн Орхон аймгийн Засаг даргад холбогдуулан гаргасан Орон сууцны өмчлөлийн асуудлыг шийдвэрлэхийг даалгах шийдвэр гаргуулах-ыг хүссэн нэхэмжлэлийн шаардлага бүхий захиргааны хэрэг              

Илтгэгч шүүгч Д.Сарангэрэл

           

Шийдвэрлэсэн байдал:

Орон сууц хувьчлах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэгт заасныг  баримтлан нэхэмжлэгч Ч.Чулуунмаагийн Орхон аймгийн Засаг дарга /С.Батжаргал/-д холбогдуулан гаргасан Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг ДЦС-ын 5-р байрны 09 тоот орон сууцыг Ч.Чулуунмаа миний өмчлөлд өгөх шийдвэр гаргахыг Орхон аймгийн Засаг даргад даалгах”-ыг хүссэн нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

Хэрэгцээт веб линк

  Байршил
  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00