Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХҮҮДИЙН 2023 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ ДҮН МЭДЭЭГ ТАНИЛЦУУЛАВ. 


Орхон аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын хамтарсан 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу тус шүүхийн Тамгын газраас 2023 оны хагас жилийн шүүн таслах ажиллагааны мэдээг танилцууллаа. 
Шүүн таслах ажиллагааны дүн мэдээг тус  шүүхийн мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн У.Баярмаа, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга С.Бадмааравдан нар бэлтгэн хүргэсэн. 

Хэрэгцээт веб линк

  Байршил
  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00