Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

Фокус бүлгийн ярилцлага, асуулга зохион байгууллаа

           

         2023 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдөр “ИНБ-уудын Хамтын хүч түншлэл” НҮТББ-аас Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх болон эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шийдвэрийн цахим сангийн ил тод, нээлттэй, хүртээмжтэй байдалд дүн шинжилгээ, мониторинг хийх зорилгоор фокус бүлгийн ярилцлага, асуулга зохион байгууллаа.

Тус ярилцлага, асуулгад шүүгчийн туслахууд оролцож шүүхийн шийдвэрийг цахим санд байршуулахад тулгамдаж буй асуудал болон шүүхийн шийдвэрийг цахим санд байршуулах журмын хэрэгжилтийг сайжруулах талаар цаашид авах арга хэмжээний  талаар нээлттэй ярилцлага хийв.

 

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

Хэрэгцээт веб линк

  Байршил
  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00