Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

“Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлуулах, үр дүнг үнэлэх нь” сэдвээр сургалтыг зохион байгууллаа.

Шүүхийн тамгын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Дуламсүрэн нь 2023 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль”, төрийн албаны “хууль тогтоомжид орсон зарчим өөрчлөлт”, “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах, үр дүнг үнэлэх талаар сургалтыг удирдан зохион байгууллаа.

Тус сургалтаар жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулж, үр дүнг үнэлэх анхаарах зүйлс, өмнөх гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө болон үнэлэх журмаас ялгагдах онцлогийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөв.

Хэрэгцээт веб линк

  Байршил
  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00