Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

“Нэг бүрийн Тусгай хэрэгслийн ашиглах” нь сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

Орхон аймаг дахь шүүхийн тамгын газар, Орхон аймгийн Цагдаагийн газрын хамтран ажиллах төлөвлөгөөний дагуу 2023.11.29-ний өдөр Орхон аймгийн Цагдаагийн газраас “Нэг бүрийн Тусгай хэрэгслийн ашиглах” нь сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтыг Орхон аймгийн Цагдаагийн газрын ахлах дэслэгч Н.Отгонбатын зохион удирдан явуулж, нийт шүүхүүдийн шүүгч, тамгын газрын ажилчид хамрагдлаа.

Хэрэгцээт веб линк

  Байршил
  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00