Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

Тайлан хэлэлцүүллээ

2023.02.15-ны өдөр Орхон аймгийн Цагдаагийн газартай 2023 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөө болон Онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед хамтран ажиллах ажлын төлөвлөгөөг тус тус байгуулсан.

Дээрх хамтран ажиллах төлөвлөгөөний дагуу Орхон аймгийн Цагдаагийн газраас гүйцэтгэлийн тайланг сар бүр өгч ажилладаг бөгөөд, 2023.12.01-ний өдөр 2023 оны ажлын үр дүн, биелэлтийг Орхон аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын нийт ажилчдын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, харилцан санал солилцлоо.

Хэрэгцээт веб линк

  Байршил
  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00