Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

"Сэтгэцэд учирсан хор уршгийн зэрэглэлийг тогтоох үнэлгээ" сэдэвт сургалтад хамрагдлаа.

Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах болон анхан шатны шүүхийн шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилчид Шүүх шинжилгээний ерөнхий газрын шүүх анагаах ухааны шинжилгээний газраас зохион байгуулсан "Сэтгэцэд учирсан хор уршгийн зэрэглэлийг тогтоох үнэлгээ" сэдэвт сургалтад хамрагдлаа. 
      Уг сургалт, хэлэлцүүлэгт хамрагдсанаар “Гэмт хэргийн улмаас хүний сэтгэцэд учирсан хор уршгийн зэрэглэлийг тогтоож, дүгнэлт гаргах журам”-ыг нэг мөр ойлгож, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, алдаа дутагдлын талаар санал бодлоо солилцлоо.

Хэрэгцээт веб линк

  Байршил
  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00