Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305


Мэдээ, мэдээлэл

2022 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрөөс 2022 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022-05-06 - 0

Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрөөс 2022 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022-05-03 - 5

Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022-05-02 - 4

Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022-05-02 - 3

Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022-05-02 - 3

Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрөөс 2022 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022-03-28 - 29

2022 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрөөс 2022 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 2022 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022-03-07 - 24

2022 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 2022 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрөөс 2022 оны 02 дүгээр сарын 18-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022-03-03 - 25

2022 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрөөс 2022 оны 02 дүгээр сарын 18-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

МЭДЭГДЭЛ

2022-02-18 - 29

2022 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн шийдвэрийг үндэслэн шүүгч, захиргааны ажилтнуудын ажиллах цагийн хуваарийг хэвийн горимд буюу үдээс өмнө 08:00 – 12:00 цаг, үдээс хойш 14:00 – 18:00 цаг хүртэл ажиллахаар шийдвэрлэлээ.

2022 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2022-02-11 - 33

2022 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм


Хэрэгцээт веб линк