Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305


Мэдээ, мэдээлэл

2023 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрөөс 2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2023-05-01 - 15

2023 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрөөс 2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

Тусгай журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад гаргасан зарим шүүгчийн захирамж, шүүхийн тогтоолд гомдол гаргах эрхгүй

2023-05-01 - 21

Тусгай журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад гаргасан зарим шүүгчийн захирамж, шүүхийн тогтоолд гомдол гаргах эрхгүй

2023 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс 2023 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2023-04-17 - 14

2023 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс 2023 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2023 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2023 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2023-04-03 - 21

2023 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2023 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2023 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2023 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2023-03-27 - 24

2023 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2023 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2023 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 2023 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2023-03-20 - 42

2023 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 2023 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2023 оны 1 дүгээр улирлын шүүн таслах ажлын мэдээ

2023-03-15 - 24

Шүүн таслах ажлын мэдээ

2023 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрөөс 2023 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2023-03-13 - 39

2023 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрөөс 2023 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2023 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2023 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

2023-03-06 - 38

2023 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2023 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

Иргэн М.А-ын нэхэмжлэлтэй захиргааны хэргийн тухай

2023-02-27 - 147

Иргэн М.А-ын нэхэмжлэлтэй захиргааны хэргийн тухай


Хэрэгцээт веб линк

  Байршил
  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00