Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305


Мэдээ, мэдээлэл

Тайлан хэлэлцүүллээ

2023-12-01 - 1

2023.02.15-ны өдөр Орхон аймгийн Цагдаагийн газартай 2023 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөө болон Онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед хамтран ажиллах ажлын төлөвлөгөөг тус тус байгуулсан.

“Нэг бүрийн Тусгай хэрэгслийн ашиглах” нь сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

2023-12-01 - 1

Орхон аймаг дахь шүүхийн тамгын газар, Орхон аймгийн Цагдаагийн газрын хамтран ажиллах төлөвлөгөөний дагуу 2023.11.29-ний өдөр Орхон аймгийн Цагдаагийн газраас “Нэг бүрийн Тусгай хэрэгслийн ашиглах” нь сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтыг Орхон аймгийн Цагдаагийн газрын ахлах дэслэгч Н.Отгонбатын зохион удирдан явуулж, нийт шүүхүүдийн шүүгч, тамгын газрын ажилчид хамрагдлаа.

Харуул, хамгаалалтын цагдаа нарт холбогдох хууль тогтоомжийн сургалт зохион байгуулах

2023-11-28 - 3

2023.11.28-ны өдөр Монгол Улсын хууль зүй, Дотоод хэргийн сайд, Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн даргын хамтарсан 2021 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/116/65 дугаартай тушаалын “Шүүх хуралдааны дэг сахиулах, шүүх, шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн, шүүх хуралдаанд оролцогчийн аюулгүй байдлыг хангах журам”-ыг нэгдүгээр; “Яллагдагч, шүүгдэгчийг хуяглан хүргэх, шүүхийн дуудсанаар ирэхгүй байгаа яллагдагч, шүүгдэгч, гэрч, зохигч, хэргийн оролцогчийг албадан ирүүлэх, шүүхээс оргон зайлсан яллагдагч, шүүгдэгч, ялтныг эрэн сурвалжлах журам”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус шинэчлэн баталсан журмын талаар Шүүхийн харуул хамгаалалт хариуцсан 4 албан хаагч нарт сургалт зохион байгуулав.

Шүүхийн тамгын газраас зохион явуулсан “Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хууль ба ач холбогдол” сэдэвт сургалт амжилттай зохион байгуу

2023-11-22 - 16

Тус сургалтыг Орхон аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлагч П.Бямбацэцэг удирдан явуулсан бөгөөд уг сургалтад үүрэн телефоны байгууллагууд, банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагуудын төлөөлөл идэвхтэй оролцлоо.

АЖИЛ, МЭРГЭЖЛИЙН УРАЛДААНЫ ДҮН ГАРЛАА

2023-11-10 - 17

Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн 30 жилийн ойн арга хэмжээний хүрээнд тус шүүхийн Тамгын газраас “Бүтээлч ажлын төлөвлөгөө” гарган ажиллаж байгаа бөгөөд, бүтээлч ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсанаар шүүхийн захиргааны ажилтны хууль тогтоомж, дүрэм,журмын талаар мэдлэгийг сорих, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор шүүхийн захиргааны ажилтнуудын дунд ажил, мэргэжлийн уралдааныг 2023.05.25-ны өдөр зохион байгууллаа.

Төрийн дээд шагналаар шагнагдсан шүүгч Б.Хишигдаваад хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг зохион байгууллаа.

2023-11-10 - 16

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2023 оны 81 дүгээр зарлигаар Орхон аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Б.Хишигдавааг Төрийн дээд шагнал болох “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль”-иар шагнагдсаныг Орхон аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Б.Бямбасүрэн гардуулан өглөө.

“Өсөлтийн сэтгэлгээ” сургалтыг 2023 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр зохион байгуулав.

2023-11-10 - 23

Орхон аймгийн Засаг даргын тамгын газраас жил бүр зохион байгуулдаг “Соёлыг түгээе” аяны хүрээнд төрийн байгууллагын албан хаагчдад зориулсан “Өсөлтийн сэтгэлгээ” сургалтыг 2023 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр зохион байгуулсан бөгөөд сургалтыг “Монголын илтгэгчдийн холбоо”-ны удирдах зөвлөлийн гишүүн, хуульч профессор, сургагч багш Ц. Азбаяр удирдан явуулсан.

“Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлуулах, үр дүнг үнэлэх нь” сэдвээр сургалтыг зохион байгууллаа.

2023-11-09 - 22

Шүүхийн тамгын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Дуламсүрэн нь 2023 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль”, төрийн албаны “хууль тогтоомжид орсон зарчим өөрчлөлт”, “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах, үр дүнг үнэлэх талаар сургалтыг удирдан зохион байгууллаа.

БҮЛГИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2023-11-09 - 22

Орхон аймаг дахь шүүхийн тамгын газар, Орхон аймгийн Засаг даргын тамгын газрын нийгмийн бодлогын хэлтэстэй хамтран “ГЭР” төслийг хэрэгжүүлж байгаа билээ.

АВЛИГЫН ЭСРЭГ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

2023-10-18 - 32

Нийтийн албан тушаалтанд авлигын эсрэг хууль, тогтоомж, авлигаас урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, ойлголт олгох зорилгоор Авлигатай тэмцэх газраас Ашиг сонирхлын зөрчил, урьдчилан сэргийлэх арга зам болон Авлигын гэмт хэрэг, Эрүүгийн хуулийн зохицуулалт сэдэвт сургалтыг цахимаар зохион байгууллаа.  Уг сургалтад шүүхийн захиргааны албан хаагчид хамрагдлаа.


Хэрэгцээт веб линк

  Байршил
  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00