Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

Орхон аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Балдангомбо овогтой Хишигдаваа

  • 2001 онд Түшээ ХЭЗДС -ийг төгссөн
  • Эрх зүйч мэргэжилтэй хуульч
  • 1992 онд Улаанбаатар хотын АУДуС-ийг Лаборонт бага эмч мэргэжлээр төгссөн
  • 1992-07 сараас 1997-7 сар Орхон аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт лабронт ажиллаж байсан
  • 2001-12 сараас Орхон аймгийн сум дундын шүүхэд нарийн бичиг, шүүгчийн туслах
  • 2008-03-10 наас Өвөрхангай аймгийн сум дундын шүүхэд шүүгчээр
  • 2013-04 -аас 2013.12.18 хүртэл Орхон аймгийн Сум дундын шүүхийн шүүгчээр
  • 2013.12.18-ны өдрөөс Сум дундын 14-р шүүхийн шүүгч
  • 2015-07-01-ны өдрөөс Орхон аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр тус тус ажиллаж байна.

Хэрэгцээт веб линк