Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

Шүүхийн тамгын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг Шүүгч нарт танилцуулав.

Шүүхийн тамгын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, тайлангийн хурлыг 2019 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 16 цаг 10 минутад шүүхийн тамгын газрын сургалтын танхимд зохион байгуулж 5 шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч болон шүүгчид 13, захиргаа, үйлчилгээний 24 албан хаагч нийт 37 шүүгч ажилчид оролцож ирц 70 хувьтай хуралдаан эхлэв.

Тус хурлыг Орхон аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын дарга М.Ганчулуун удирдан явуулав. ИХДЗШШ Б.Оюунцэцэг, ЭХДЗШ ерөнхий шүүгч:С.Хосбаяр, ЭХАШШ ерөнхий шүүгч Д.Ариунцэцэг, ИХАШШ  шүүгч Р.Үүрийнтуяа, ИХДЗШШ ерөнхий шүүгч Б.Баттөр, ЗХАШШЕШ Б.Болормаа, ИХАШШ ерөнхий шүүгч : Б.Бямбасүрэн, ИХАШШ шүүгчийн туслах Ө.Энхбаатар нарын асуултанд хариулж Шүүгч, ажилчид 100 хувийн саналаар байгууллын 2019 оны үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг бүрэн хангалттай гэж дүгнэв.

Хэрэгцээт веб линк

  Байршил

  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00