Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГҮҮД / 2020.01.10-2019.01.20/

2020 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр                                                                                                                                                                                                   Даваа  гараг

 

Шүүх хуралдааны цаг, танхим

Нэхэмжлэгч

Хариуцагч

Бие даасан шаардлага гаргасан болон гаргаагүй гуравдагч этгээд

Нэхэмжлэлийн шаардлага

Шүүх бүрэлдэхүүн, шүүгч

Нэхэмжлэгч, хариуцагч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

Нэхэмжлэгч, хариуцагчийн өмгөөлөгч

1.

14:30

Нээлттэй

 

Д.Алтантуяа

Орхон аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын мэргэжилтэн Г.Буянхүү,

Уурхайчин багийн Засаг дарга Г.Гансүх,

Орхон аймгийн Ерөнхий архитектор Б.Мөнхдалай

 “Баянтүшлэг-Ундарга” ХХК

Баянтүшлэг-Ундарга” ХХК-иас зуруулж, батлуулсан  “Хурд” авто засварын гадна Тохижилт, ногоон байгууламжийн зургийг хүчингүй болгуулах

 

Д.Сарангэрэл

 

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Д.Энхзориг

Хариуцагч Г.Буянхүү, Б.Мөнхдалай, Г.Гансүх

Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Оюунбат

Шинжээч З.Бадамцэцэг Б.Ууганбаяр

 

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн өмгөөлөгч М.Ганзориг М.Мэндбаяр

Хариуцагч нарын өмгөөлөгч М.Энхболд

 

2020 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдөр                                                                                                                                                                                                 Мягмар  гараг

 

Шүүх хуралдааны цаг, танхим

Нэхэмжлэгч

Хариуцагч

Бие даасан шаардлага гаргасан болон гаргаагүй гуравдагч этгээд

Нэхэмжлэлийн шаардлага

Шүүх бүрэлдэхүүн, шүүгч

Нэхэмжлэгч, хариуцагч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

Нэхэмжлэгч, хариуцагчийн өмгөөлөгч

1.

09:00

Нээлттэй

 

А.Золзаяа

Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

 

Худалдаа хөгжлийн банк

Орхон аймаг Баян-Өндөр сум Уртбулаг баг 5-1-16 тоот орон сууцны хамтран өмчлөгчөөр Улсын бүртгэлд бүртгэхийг хариуцагчид даалгах

 

П.Ууганцэцэг

 

Нэхэмжлэгч А.Золзаяа

Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч С.Жамбалсүрэн

Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч П.Лхагвасүрэн Ц.Дамбаравжаа

 

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч Х.Оюунбат

 

2.

14:30

Нээлттэй

“Фиаблебиз” ХХК

Орхон аймгийн Татварын хэлтэс

 

2019 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн мэдэгдэх хуудсыг хүчингүй болгох”, “2016 оны нэмэгдсэн өртгийн албан татварын ногдуулалт, төлөлтийг баталгаажуулсан акт “Фиаблебиз” ХХК-д олгохыг Орхон аймгийн Татварын хэлтэст даалгах”, “Фиаблебиз” ХХК-д дахин хүндрэл чирэгдэл учруулалгүй, дахин хүсэлт шаардалгүй нэмэгдсэн өртгийн албан татварын илүү төлөлтөөс бусад татварын өрийг барагдуулж, үлдэгдлийг нь суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан татварын данс руу шилжүүлж нэмэгдсэн өртгийн албан татварын дансыг үлдэгдэлгүй болгох”, “Нөхөн төлбөр буюу 6000 төгрөгийг хариуцагчаар төлүүлэх”

Б.Болормаа

Нэхэмжлэгч “Фиаблебиз” ХХК-ийн захирал              Henri de Solages

Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Д.Баярсайхан

 

 

2020 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр                                                                                                                                                                                                  Баасан гараг

 

Шүүх хуралдааны цаг, танхим

Нэхэмжлэгч

Хариуцагч

Бие даасан шаардлага гаргасан болон гаргаагүй гуравдагч этгээд

Нэхэмжлэлийн шаардлага

Шүүх бүрэлдэхүүн, шүүгч

Нэхэмжлэгч, хариуцагч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

Нэхэмжлэгч, хариуцагчийн өмгөөлөгч

1.

14:00

Нээлттэй

 

“Эрдэнэт кашмер” ХХК

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг дарга,

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газар

 

 “Натурал текстайл групп” ХХК-ийн ажиллагсдын Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг даргын “Эрдэнэт кашмер” ХХК-ийн хамтын гэрээг бүртгэхээс татгалзсан эс үйлдэхүй нь илт хууль бус болохыг тогтоолгох”, “Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын “Эрдэнэт кашмер” ХХК-ийн хамтын гэрээг бүртгэхгүй байгаа эс үйлдэхүй нь хууль бус болохыг тогтоож, тус компанийн хамтын гэрээг бүртгэхийг даалгах

П.Ууганцэцэг Д.Сарангэрэл Г.Гантуяа

 

Нэхэмжлэгч “Эрдэнэт кашмер” ХХК-ийн захирал М.Эрдэнэ-Оюун

Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ц.Хонгорзул

Гуравдагч этгээд Б.Цэцгээ

 Иргэдийн төлөөлөгч И.Чимэдцэрэн

 

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч М.Ганзориг

Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч Р.Нямцэрэн Г.Батбаяр

 

2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр                                                                                                                                                                                                   Даваа  гараг

 

Шүүх хуралдааны цаг, танхим

Нэхэмжлэгч

Хариуцагч

Бие даасан шаардлага гаргасан болон гаргаагүй гуравдагч этгээд

Нэхэмжлэлийн шаардлага

Шүүх бүрэлдэхүүн, шүүгч

Нэхэмжлэгч, хариуцагч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

Нэхэмжлэгч, хариуцагчийн өмгөөлөгч

1.

14:30

Нээлттэй

 

Д.Алтантуяа

Орхон аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын мэргэжилтэн Г.Буянхүү,

Уурхайчин багийн Засаг дарга Г.Гансүх,

Орхон аймгийн Ерөнхий архитектор Б.Мөнхдалай

 “Баянтүшлэг-Ундарга” ХХК

“Баянтүшлэг Ундарга” ХХК-иас зуруулж, батлуулсан  “Хурд” авто засварын гадна Тохижилт, ногоон байгууламжийн зургийг хүчингүй болгуулах

 

Д.Сарангэрэл

 

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Д.Энхзориг

Хариуцагч Г.Буянхүү, Б.Мөнхдалай, Г.Гансүх

Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Оюунбат

Шинжээч З.Бадамцэцэг Б.Ууганбаяр

 

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн өмгөөлөгч М.Ганзориг М.Мэндбаяр

Хариуцагч нарын өмгөөлөгч М.Энхболд

 

2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр                                                                                                                                                                                                  Баасан гараг

 

Шүүх хуралдааны цаг, танхим

Нэхэмжлэгч

Хариуцагч

Бие даасан шаардлага гаргасан болон гаргаагүй гуравдагч этгээд

Нэхэмжлэлийн шаардлага

Шүүх бүрэлдэхүүн, шүүгч

Нэхэмжлэгч, хариуцагч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

Нэхэмжлэгч, хариуцагчийн өмгөөлөгч

1.

14:00

№107

Нээлттэй

 

 

“Оддөл” ХХК

“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн тендерын Үнэлгээний хороо,

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГазар

“Хаан хүнс катеринг” ХХК

“Таятан фүүд” ХХК

“Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Тендерийн үнэлгээний хорооны 2019 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн ХБ-Т-12/58 тоот шийдвэрийг хүчингүй болгуулах”-ыг хүссэн нэхэмжлэлийн үндсэн шаардлага, “Тендерийг дахин үнэлэхийг даалгах” нэхэмжлэлийн нэмэгдүүлсэн шаардлага,

Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГазрын 2019 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдөр тендерт шалгарсан компанитай байгуулсан гэрээг хүчингүй болгох,

2019 оны 3-р сарын 06-ны өдөр “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн Үйлдвэрийн дүүрэгт ажилладаг ажилтнуудад халуун хоолоор үйлчилгээ үзүүлэх ТҮ-2019/01 тоот Тендерийн үнэлгээний хороо хуралдаж 1, 2, 3 дугаар багцуудад шалгаруулсан “Хаан хүнс катеринг” ХХК, “Таятан фүүд” ХХК-иудад холбогдох хэсгийг хууль бус болохыг тогтоож хүчингүй болгох”

Д.Сарангэрэл Б.Болормаа Б.Мөнхжаргал

Нэхэмжлэгч Ш.Давааням

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ө.Алтансувд Ө.Цэрмаа

Хариуцагч нарын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч П.Эрдэнэбилэг Б.Оюунчимэг О.Алтансүх

Гуравдагч этгээд “Хаан хүнс катеринг” ХХК-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Замбагацэцэг Н.Батбаатар

Гуравдагч этгээд “Таятан фүүд” ХХК-ийн захирал Ж.Ууганбат

Гуравдагч этгээд “Таятан фүүд” ХХК-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Эрдэнэбадрах Б.Ууганчимэг

Иргэдийн төлөөлөгч Б.Болормаа

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч О.Сарантуул Л.Дашравдан

Гуравдагч этгээд “Хаан хүнс катеринг” ХХК-ийн өмгөөлөгч Ж.Батзоригт

 

 

2020 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр                                                                                                                                                                                                 Пүрэв гараг

 

Шүүх хуралдааны цаг, танхим

Нэхэмжлэгч

Хариуцагч

Бие даасан шаардлага гаргасан болон гаргаагүй гуравдагч этгээд

Нэхэмжлэлийн шаардлага

Шүүх бүрэлдэхүүн, шүүгч

Нэхэмжлэгч, хариуцагч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

Нэхэмжлэгч, хариуцагчийн өмгөөлөгч

1.

 

 

 

09:00

Нээлттэй

 

 

“Гангар инвест” ХХК

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГазар

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын тендерийн Үнэлгээний хороо

 

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГазрын 2019 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн ТБ-114-12/1617 тоот мэдэгдэл, 2019 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн ТБ-114-12/1847 тоот мэдэгдлийг тус тус хууль бус болохыг тогтоож, хүчингүй болгуулах”, “ЭҮХХК/201904079 дугаартай “ЭКО-400 орон сууцны хорооллын дэд бүтэц барих” тендерт “Гангар инвест” ХХК-тай гэрээ байгуулахыг “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГазарт даалгах”,

 “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын тендерийн Үнэлгээний хороонд холбогдуулан гаргасан “Тендерийн Үнэлгээний хорооны “Гангар инвест” ХХК-ийг тендерт шалгаруулахаас татгалзсан шийдвэрийг хууль бус болохыг тогтоож, хүчингүй болгуулах”, ““Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын тендерийн Үнэлгээний хороонд гэрээ байгуулах эрх олгох шийдвэрийг захиалагчид даалгах”

 

Б.Болормаа

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ж.Эрхэмбаатар Б.Ганбат Э.Хангай Г.Оюундарь

Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Золзаяа Д.Энхчулуун

 

2020 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр                                                                                                                                                                                                  Баасан гараг

 

Шүүх хуралдааны цаг, танхим

Нэхэмжлэгч

Хариуцагч

Бие даасан шаардлага гаргасан болон гаргаагүй гуравдагч этгээд

Нэхэмжлэлийн шаардлага

Шүүх бүрэлдэхүүн, шүүгч

Нэхэмжлэгч, хариуцагч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

Нэхэмжлэгч, хариуцагчийн өмгөөлөгч

1.

09:00

№107

Нээлттэй

 

 

“Оддөл” ХХК

“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн тендерын Үнэлгээний хороо,

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГазар

“Хаан хүнс катеринг” ХХК

“Таятан фүүд” ХХК

“Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Тендерийн үнэлгээний хорооны 2019 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн ХБ-Т-12/58 тоот шийдвэрийг хүчингүй болгуулах”-ыг хүссэн нэхэмжлэлийн үндсэн шаардлага, “Тендерийг дахин үнэлэхийг даалгах” нэхэмжлэлийн нэмэгдүүлсэн шаардлага,

Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГазрын 2019 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдөр тендерт шалгарсан компанитай байгуулсан гэрээг хүчингүй болгох,

2019 оны 3-р сарын 06-ны өдөр “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн Үйлдвэрийн дүүрэгт ажилладаг ажилтнуудад халуун хоолоор үйлчилгээ үзүүлэх ТҮ-2019/01 тоот Тендерийн үнэлгээний хороо хуралдаж 1, 2, 3 дугаар багцуудад шалгаруулсан “Хаан хүнс катеринг” ХХК, “Таятан фүүд” ХХК-иудад холбогдох хэсгийг хууль бус болохыг тогтоож хүчингүй болгох”

Д.Сарангэрэл Б.Болормаа Б.Мөнхжаргал

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ө.Алтансувд Ө.Цэрмаа

Хариуцагч нарын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч П.Эрдэнэбилэг Б.Оюунчимэг О.Алтансүх

Гуравдагч этгээд “Хаан хүнс катеринг” ХХК-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Замбагацэцэг Н.Батбаатар

Гуравдагч этгээд “Таятан фүүд” ХХК-ийн захирал Ж.Ууганбат

Гуравдагч этгээд “Таятан фүүд” ХХК-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Эрдэнэбадрах Б.Ууганчимэг

Иргэдийн төлөөлөгч Б.Болормаа

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч О.Сарантуул Л.Дашравдан

Гуравдагч этгээд “Хаан хүнс катеринг” ХХК-ийн өмгөөлөгч Ж.Батзоригт

 

 

 

Зар гаргасан: Шүүгчийн туслах Д.Сэржмядаг

                                                                                        Утас: 70352614  Вэб сайт www.court.or.gov.mn

Хэрэгцээт веб линк

  Байршил

  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00