Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тойм /2020.01.29/

Ц.Мөрөндалай, Ц.Янжмаа, Ц.Хандмаа нарт холбогдох эрүүгийн хэрэг хянан хэлэлцэх ажиллагааны явцад гаргасан, Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2019 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 273 дугаар шийтгэх тогтоолтой, Ц.Мөрөндалай, Ц.Янжмаа, Ц.Хандмаа нарт холбогдох, 1 хавтас эрүүгийн хэргийг хохирогч Э.Болормаа, хохирогчийн өмгөөлөгч Д.Энхбаяр нарын давж заалдсан гомдлыг үндэслэн хүлээн авч хянан хэлэлцэв.

  • Илтгэгч шүүгч: С.Цэцэгмаа
  • Шийдвэрлэсэн байдал: 2019 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн273 дугаар шийтгэх тогтоолыг хэвээр үлдээж шийдвэрлэжээ.

2. Г.Батгэрэл, Ж.Уянга нарт холбогдох эрүүгийн хэрэг хянан хэлэлцэх ажиллагааны явцад гаргасан, Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2019 оны 11 дугаар сарын 28-ны өдрийн 357 дугаар шийтгэх тогтоолтой, Г.Батгэрэл, Ж.Уянга нарт холбогдох, 1 хавтас эрүүгийн хэргийг шүүгдэгч Г.Батгэрэл, шүүгдэгч Ж.Уянгын өмгөөлөгч М.Ганзориг, Э.Түмэнбаяр, шүүгдэгч Г.Батгэрэлийн өмгөөлөгч Д.Энхбаяр нарын давж заалдсан гомдлыг үндэслэн хүлээн авч хянан хэлэлцэв.

  • Илтгэгч шүүгч: С.Цэцэгмаа  
  • Шийдвэрлэсэн байдал: Г.Батгэрэл, Ж.Уянга нарт холбогдох нарт

холбогдох 2019 оны 11 дугаар сарын 28-ны өдрийн 357 дугаар шийтгэх тогтоолд өөрчлөлт оруулж шийдвэрлэжээ.

 3. Д.Мянхайд холбогдох эрүүгийн хэрэг хянан хэлэлцэх ажиллагааны явцад гаргасан, Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2019 оны 12 дугаар сарын 26-ы өдрийн 16 дугаар захирамжтай Д.Мянхайд холбогдох эрүүгийн 1 хавтас хэргийг прокурорын эсэргүүцлийг үндэслэн хүлээн авч хянан хэлэлцэв.

  • Илтгэгч шүүгч: С.Уранчимэг 
  • Шийдвэрлэсэн байдал: 2019 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 16 дугаар захирамжийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэжээ.

 

 

Шүүх хуралдааны тойм гаргасан:

Шүүх хуралдааны нарийн бичиг                                                             Э.Булгантамир

Хэрэгцээт веб линк