Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүх хуралдааны тов /2020.03.09, 2020.03.11/

Огноо: 2020.03.09                                                                                                                                                                                             Лхагва

 

Шүүх хуралдааны цаг, танхим

Шүүгдэгч, ялтан, цагаатгагдсан этгээд

ЭХ-ийн Зүйл, хэсэг

Шүүх бүрэлдэхүүн

Прокурор

Өмгөөлөгч

Хохирогч бусад оролцогчид

Нээлтэй

Хаалттай

1

2020.03.09

09:00

 

Э.Баттулга

ЗТХ-ийн

5.4-4.1

З.Хосбаяр

С.Уранчимэг

С.Цэцэгмаа

Ч.Сэлэнгэ

М.Ганзориг

М.Мэндбаяр

Э.Түмэнбаяр

О.Сарантуул

 

Г.Сарантуяа

Нээлттэй

Огноо: 2020.03.11                                                                                                                                                                                             Лхагва

 

Шүүх хуралдааны цаг, танхим

Шүүгдэгч, ялтан, цагаатгагдсан этгээд

ЭХ-ийн Зүйл, хэсэг

Шүүх бүрэлдэхүүн

Прокурор

Өмгөөлөгч

Хохирогч бусад оролцогчид

Нээлтэй

Хаалттай

1

2020.03.11

08:30

 

Б.Баасандорж

ЭХТА-ийн 17.1-2.1

З.Хосбаяр

С.Цэцэгмаа

С.Уранчимэг

Л.Оюунтуяа

 

Э.Золжаргал

А.Бадрах

Д.Амгалан

Т.Байгалмаа /хо/

Нээлттэй

2

2020.03.11

09:00

Б.Сүхбаатар

ЭХТА-ийн 11.6-2, 11.7-1

З.Хосбаяр

С.Цэцэгмаа

С.Уранчимэг

Л.Оюунтуяа

Р.Бямбажав /шө/

Д.Туяа

Нээлттэй

3

2020.03.11

09:30

Р.Буян

ЭХТА-ийн

11.6-1, 11.7-2.1

С.Уранчимэг

С.Цэцэгмаа

З.Хосбаяр

Н.Дүүрэнжаргал

Д.Оюунчимэг

Ч.Энхтөвшин

Г.Цолмон, Б.Алтанцэцэг,

Б.Бат-Оргил

Ж.Шинэжаргал/хө/

Н.Дүрэвдулам хёт//

Хаалттай

 

Шүүх хуралдааны тов гаргасан: Шүүгчийн туслах Ч.Буяндэлгэр

Утас:70352614

Хэрэгцээт веб линк