Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН E-JUSTICE.MN САЙТЫГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

Шүүх эрх мэдлийн болон хууль сахиулах байгууллагуудын цахим мэдээллийн нэгдсэн системтэй боллоо. Дараах линкээр орж дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=107&v=0AzJqay9Wdc&feature=emb_logo

 

 

Хэрэгцээт веб линк