Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

ОАСДИХАШШүүхийн 2020.07.30 - 2020.08.24-ний өдөр хүртэлх шийдвэрлсэн хэргийн тойм

               
Шийдвэрийн дугаар Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн төрөл Загварын нэр Нэхэмжлэгч Хариуцагч Шүүгч
1 142/ШШ2020/01014 8/24/2020 Шийдвэр 115.2.2 Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдсэнийг хэрэгсэхгүй болгосон У.Пүрэвхүү Б.Энхцэцэг Л.Ариунцэцэг
2 142/ШШ2020/01013 8/24/2020 Шийдвэр 115.2.2 Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдсэнийг хэрэгсэхгүй болгосон П.Түвшинжаргал Э.Гэрэлсүрэн Р.Үүрийнтуяа
3 142/ШШ2020/01012 8/24/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан Ж.Туяа Б.Дамбийжанцан Р.Үүрийнтуяа
4 142/ШШ2020/01011 8/24/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан Б.Нарантуяа Б.Отгонбаатар Б.Бямбасүрэн
5 142/ШШ2020/01010 8/24/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан Б.Анхтуяа Н.Батаа Б.Бямбасүрэн
6 142/ШШ2020/01009 8/24/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан О.Уянга Б.Батмөнх Б.Бямбасүрэн
7 142/ШШ2020/01008 8/24/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан ОА Ус цаг уур орчны шинжилгээний төв-Төрийн байгууллага   Б.Бямбасүрэн
8 142/ШШ2020/01007 8/24/2020 Шийдвэр 74.2 Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсаныг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай Б.Нэргүй П.Түмэнжаргал Б.Бямбасүрэн
9 142/ШШ2020/01006 8/24/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан Р.Цэцгээ   Л.Ариунцэцэг
10 142/ШШ2020/01005 8/24/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан Н.Мөнхцэцэг   Л.Ариунцэцэг
11 142/ШШ2020/01004 8/24/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан Д.Мягмарцэрэн   Л.Ариунцэцэг
12 142/ШШ2020/01003 8/21/2020 Шийдвэр 74.2 Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай Бэрс финанс Д.Баттулга нар Б.Бямбасүрэн
13 142/ШШ2020/01002 8/21/2020 Шийдвэр 74.2 Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай Ё.Алтангуа нар О.Цэрэнчимэд Б.Бямбасүрэн
14 142/ШШ2020/01001 8/20/2020 Шийдвэр 115.2.2 Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдсэнийг хэрэгсэхгүй болгосон О.Алагхүү нар Жаргалант мах импекс-ХХК Б.Бямбасүрэн
15 142/ШШ2020/01000 8/20/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан Б.Батжаргал   Б.Бямбасүрэн
16 142/ШШ2020/00999 8/19/2020 Шийдвэр 74.2 Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай Скайтел-ХХК Г.Алтантуяа Р.Үүрийнтуяа
17 142/ШШ2020/00998 8/19/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан Б.Нямхүү Б.Эрдэнэчимэг Р.Үүрийнтуяа
18 142/ШШ2020/00997 8/19/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан Ц.Давааням нар   Р.Үүрийнтуяа
19 142/ШШ2020/00996 8/19/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан Т.Янжиндулам   Р.Үүрийнтуяа
20 142/ШШ2020/00995 8/19/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан Ч.Отгонтунгалаг   Р.Үүрийнтуяа
21 142/ШШ2020/00994 8/19/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан Ж.Мөнхтөр   Р.Үүрийнтуяа
22 142/ШШ2020/00993 8/19/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан Д.Уянга Э.Гарьдбаатар Р.Үүрийнтуяа
23 142/ШШ2020/00992 8/19/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан Б.Болд-Эрдэнэ Г.Булганчимэг Б.Бямбасүрэн
24 142/ШШ2020/00991 8/19/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан Н.Болор-Эрдэнэ Х.Мягмардорж Б.Бямбасүрэн
25 142/ШШ2020/00990 8/19/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан Н.Эрдэнэхуяг А.Мөнх-Отгон Б.Бямбасүрэн
26 142/ШШ2020/00989 8/18/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан Ж.Жуков А.Оюун-Эрдэнэ Р.Үүрийнтуяа
27 142/ШШ2020/00988 8/18/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан Их мөнх наран-ХХК Л.Энхнаран Р.Үүрийнтуяа
28 142/ШШ2020/00987 8/18/2020 Шийдвэр 115.2.2 Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдсэнийг хэрэгсэхгүй болгосон Л.Батцэцэг Б.Эрдэнэчимэг Р.Үүрийнтуяа
29 142/ШШ2020/00986 8/18/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан Т.Чанцалмаа Б.Жаргалсайхан Р.Үүрийнтуяа
30 142/ШШ2020/00985 8/17/2020 Шийдвэр 74.2 Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсаныг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай Д.Баясгалан Г.Болдбаатар Б.Бямбасүрэн
31 142/ШШ2020/00984 8/17/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан Я.Намбар   Б.Бямбасүрэн
32 142/ШШ2020/00983 8/17/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан Б.Цэцэгдэлгэр   Б.Бямбасүрэн
33 142/ШШ2020/00982 8/17/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан Л.Жаргалсайхан   Б.Бямбасүрэн
34 142/ШШ2020/00981 8/17/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан Ч.Алтангэрэл   Б.Бямбасүрэн
35 142/ШШ2020/00980 8/17/2020 Шийдвэр 115.2.2 Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдсэнийг хэрэгсэхгүй болгосон Т.Болормаа Тангад Тэнгэр-ХХК Б.Бямбасүрэн
36 142/ШШ2020/00979 8/14/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан Д.Энхжаргал   Б.Бямбасүрэн
37 142/ШШ2020/00978 8/14/2020 Шийдвэр 115.2.3 Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон Капитал банкны эрх хүлээн авагч Номун гранд-ХХК Б.Бямбасүрэн
38 142/ШШ2020/00977 8/14/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан Э.Энхцацрал   Б.Бямбасүрэн
39 142/ШШ2020/00976 8/14/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан Д.Эрдэнэчимэг   Б.Бямбасүрэн
40 142/ШШ2020/00975 8/14/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан С.Дуламсүрэн   Б.Бямбасүрэн
41 142/ШШ2020/00974 8/14/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан М.Нямхүү   Б.Бямбасүрэн
42 142/ШШ2020/00973 8/14/2020 Шийдвэр 106.5 Зохигчийн эвлэрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай Капитал банкны эрх хүлээн авагч Чингисийн чулуу-ХХК Р.Үүрийнтуяа
43 142/ШШ2020/00972 8/14/2020 Шийдвэр 74.2 Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай Эрдэнэт үйлдвэр тӨҮГ А.Амарсайхан Р.Үүрийнтуяа
44 142/ШШ2020/00971 8/14/2020 Шийдвэр 74.2 Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай Төрийн банк-ХХК Д.Дэжидмаа нар Р.Үүрийнтуяа
45 142/ШШ2020/00970 8/13/2020 Шийдвэр 74.2 Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай Р.Оюу-Эрдэнэ Д.Туяа Р.Үүрийнтуяа
46 142/ШШ2020/00969 8/13/2020 Шийдвэр 74.2 Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсаныг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай Авто прайм-ХХК Г.Өнөболд Р.Үүрийнтуяа
47 142/ШШ2020/00968 8/13/2020 Шийдвэр 115.2.3 Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон Хаус хэйтинг-ХХК Ц.Дамбаравжаа Р.Үүрийнтуяа
48 142/ШШ2020/00967 8/13/2020 Шийдвэр 74.2 Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсаныг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай Б.Мянган-Эрдэнэ Г.Мандахбаяр Р.Үүрийнтуяа
49 142/ШШ2020/00966 8/13/2020 Шийдвэр 74.2 Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсаныг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай С.Отгонжаргал ОА ШШГГ-Төрийн байгууллага Р.Үүрийнтуяа
50 142/ШШ2020/00965 8/13/2020 Шийдвэр 74.2 Зохигчийн эвлэрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай Н.Энхтуяа Д.Амаржаргал Б.Бямбасүрэн
51 142/ШШ2020/00964 8/12/2020 Шийдвэр 74.2 Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсаныг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай Ч.Одонтуяа А.Мөнхжаргал Б.Бямбасүрэн
52 142/ШШ2020/00963 8/12/2020 Шийдвэр 74.2 Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай Э.Амгаланбаатар Б.Алтанзаяа Б.Бямбасүрэн
53 142/ШШ2020/00962 8/10/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан Ө.Уянга Б.Алтангэрэл Б.Бямбасүрэн
54 142/ШШ2020/00961 8/6/2020 Шийдвэр 74.2 Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсаныг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай Мобифинанс М.Бурмаа Б.Дэлгэрцэцэг
55 142/ШШ2020/00960 8/5/2020 Шийдвэр 115.2.3 Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон О.Энххэрлэн Н.Мөнхтуяа нар Б.Бямбасүрэн
56 142/ШШ2020/00959 8/5/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан Б.Урантуяа ОА Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв-Төрийн байгууллага Б.Бямбасүрэн
57 142/ШШ2020/00958 8/5/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан З.Мөнгөнсаран Д.Жаранбаяр Б.Бямбасүрэн
58 142/ШШ2020/00957 8/4/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан Ц.Сувдаа   Б.Бямбасүрэн
59 142/ШШ2020/00956 8/4/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан Гавшгай тээвэр-ХХК Бэрх оньс-ХХК Б.Бямбасүрэн
60 142/ШШ2020/00955 8/4/2020 Шийдвэр 74.2 Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсаныг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай Мобифинанс У.Лхагва Б.Бямбасүрэн
61 142/ШШ2020/00954 8/4/2020 Шийдвэр 74.2 Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсаныг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай Мобифинанс Ч.Дашрэнчин Б.Бямбасүрэн
62 142/ШШ2020/00953 8/4/2020 Шийдвэр 74.2 Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсаныг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай Мобифинанс Г.Сэрдамба Б.Бямбасүрэн
63 142/ШШ2020/00952 8/3/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан Б.Батдорж   Б.Бямбасүрэн
64 142/ШШ2020/00951 8/3/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан Д.Оюунбилэг   Б.Бямбасүрэн
65 142/ШШ2020/00950 8/3/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан У.Оюунсайхан   Б.Бямбасүрэн
66 142/ШШ2020/00949 8/3/2020 Шийдвэр 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан С.Хадхүү   Б.Бямбасүрэн
67 142/ШШ2020/00948 8/3/2020 Шийдвэр 74.2 Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай Б.Алтантуяа Н.Бадамрагчаа Б.Бямбасүрэн
68 142/ШШ2020/00947 8/3/2020 Шийдвэр 74.2 Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсаныг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай Мобифинанс Б.Төгөлдөр Б.Бямбасүрэн
  Тус шүүх нийт 75 хэргийн шүүх хуралдаан товлон зарласнаас 10 хэргийн шүүх хуралдааныг хойшлуулж, ИХШХШТХ-ийн 115-р зүйлээр 68 иргэний хэрэг, ИХШХШТХ-ийн 74-р зүйлээр 20 хэрэгт тус тус шийдвэрлэсэн байна.
 

Хэрэгцээт веб линк

  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00