Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

2020 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрүүдэд шийдвэрлэсэн хэргийн тойм

 

 

Нэг. 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн 08 цаг 30 минутаас:

 

  Нэхэмжлэгч “Б софт” ХХК-ийн Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, тендерийн Үнэлгээний хороонд тус тус холбогдуулан гаргасан “Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2020 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрийн 03/1265 тоот мэдэгдэл хууль бус байсан болохыг тогтоож, хүчингүй болгон, нэхэмжлэгчтэй гэрээ байгуулахыг хариуцагчид даалгах” шаардлага бүхий нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэг             

Илтгэгч шүүгч Б.Болормаа

Шийдвэрлэсэн байдал:

 

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.7, 30 дугаар зүйлийн 30.1, 96 дугаар зүйлийн 96.1 дэх хэсэгт зааснаар “Б софт” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, тендерийн Үнэлгээний хороонд тус тус холбогдох захиргааны хэргийг хянан шийдвэрлэх шүүх хуралдааныг 2020 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 09 цаг 00 минут хүртэл хойшлуулсан.

 

 

 

 

Хэрэгцээт веб линк